Matouš 25

31.01.2021

6 Uprostřed noci se rozlehl křik: "Ženich je tu, jděte mu naproti!"

7 Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.