Most

27.12.2020

Most ve snu je jakýmsi překlenutím mezi tím, co je teď a tím, co bude následovat(obecně).

Podle jeho délky můžeme usuzovat, jak dlouho toto překlenutí budeme muset zvládat.

Podle jeho stavby(kláda, lávka, betonový, železný, lanový) vidíme, jak je toto překlenutí pevné a zda nás udrží(nejen fyzicky).

To, z jakého materiálu je, také ukazuje na způsob, jakým bude ta překážka vyřešena. Zda "přírodní" cestou, či umělou. O jaký druh mostu jde, zda pro pěší, auta, či o železniční. To ukazuje na to, kolik ten most(překlenutí) vydrží, zda je jen pro nás(pěší), zda vydrží i pro rodinu,vztah(pro auta), nebo je pevný natolik, že dokáže udržet i větší časovou zátěž.

Stav mostu je pro nás tím, jak toto překlenutí budeme snášet. Více ornamentů,spletitostí lan i podpěr(ukazují na pečlivé přípravy) a dobrý stav jsou zárukou snadného překlenutí.Podstatné je také prostředí, zda se nachází v horách, v kopcích, v lesu či na planině a co je za mostem. To ukazuje, jaká je naše současná situace a jaká bude potom.

Dále tu hraje roli výška mostu, ta nám ukazuje, jak moc jsme vzdáleni od problému, který chceme překonat tzn. jak mu rozumíme, ale také z jaké výšky můžeme spadnout. S tím souvisí také mraky a mlha na mostě...

Podstatné je i to, co je pod mostem, zda to je "bezedná" propast, údolí, či řeka, které zobrazují ten vlastní problém/překážku, zda se zdá nepřekonatelný nebo jen stěží zdolatelný. Pokud je tam řeka, tak je tato překážka myšlenkového původu, její překonatelnost za normálních okolností pak určuje její rychlost a hloubka.

To, kde se na mostu nacházíme a zda ho vůbec přejdeme ukauje, jak jsme daleko od výchozí a cílové situace.

Pokud z mostu spadneme, nebo se na něm neudržíme, tak to vypovídá o malé vůli tuto překážku překlenou.Pokud nás někdo shodil, tak o nepřátelích, kteří ví, jak se této překážce snažíme vyhnout a kteří si nepřejí, aby jsme ji překonali.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.