Nahum 1

31.01.2021

7 Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.