Nature Photography

15.12.2020

Kde: BBA Gallery, Berlin

Exhibition dates: 29-31 January 2021

Celkem soutěžilo 150tis. fotografií a lidé jim dali 103milionů hlasů.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.