Nová norma pro autosedačky

19.07.2020

Nová norma i-size pro autosedačky.

Je to jen doporučení kvůli vyšší bezpečnosti. Dost maminek se na to ptá. Zákon je zákon... norma je od slova normální... tedy co BY se mělo dodržovat :) Obecně platí normy pro výrobce, nikoli pro spotřebitele :) Měli byste kupovat už pouze výrobky označené ECE R 44 - 03, nebo lépe podle nejnovější normy ECE R 44 - 04.

https://www.eshopbaby.cz/autosedacky-a-jejich-normy/

Z toho je jasná jedna věc a to, že klidně můžete používat starou sedačku, ale už nemusí splňovat současnou bezpečnostní normu :) a to je celé... je na vás, jak hodláte dítě chránit :) nicméně v zákoně je ustanoveno JEN používání autosedačky, nevím, zda je to dnes povoleno, ale byly doby, kdy se mohla umístit na SMRTÍCÍ sedadlo spolujezdce (nutno vypnout airbag!)... ale každý rozumný člověk ji dá dozadu. :) Je to to samé jako jezdit se starou felicií - na silnici může (po stk), ale bezpečnostní normy už dávno nesplňuje, jen ty základní :)Doporučuji pročíst toto:

Zákon 361/2000 Hlava II § 6

(1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen

a) být za jízdy připoután na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu2),

b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,1. dítě mladší tří let,2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

c) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

d) umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky,

e) přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

f) přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N12), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,

g) poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém, pokud tato informace není zajištěna jiným způsobem,...

Nikde se neuvádí jakou normu má mít autosedačka a tudíž za to nelze dostat pokutu! Důležité je řádné připoutání dítěte!

Celý zákon pak tady: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.