O novodobých spisovatelích

07.07.2020

Eva: "Ahoj, mohl bys něco napsat o současných spisovatelích?"

Byl jsem na jedné besedě, kde bylo plno věhlasných spisovatelů... Ne... Nebyl, ale hezky se to čte. :D Seděli tam spolu Nesbo, King a další a tak se jich porůznu ptali na spisovatelské řemeslo i soukromý život a pokládali jim zajímavé otázky. Byla to celkem bouřlivá beseda, až pak došlo na otázky z publika:

"Pane Nesbo, řeknete nám něco o sobě?"

"Jo!" ("Jo" je jméno Nesba)

Stephena Kinga se pak jeden neznaboh zeptal:

"Kdo jste? Vůbec vás neznám. Jste dobrý spisovatel?"

"Yes. I am king." (Ano, jsem král)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.