Obecná teorie všeho dle Krtečka

29.12.2020

Nedalo mi to a dost dlouho před spánkem jsem přemýšlel, de fakto, cokoli, co je zcela správné - teorie, postuláty atd. můžeme najít jak ve společnosti, tak v přírodě, tak v jakémkoli oboru, pokud ne, tak daný postulát má zásadní trhliny a není správný...

jsme součástí přírody, svým způsobem jejím výtvorem a vždy kopírujeme to, co příroda udělala, někdy zdařileji jindy méně... a cokoli, jakákoli teorie se dá vysvětlit na příkladech ze života už jen proto, že to jsou generacemi odzkoušené postupy, které skutečně fungují...

chtěl bych tu uvést několik málo příkladů, které korespondují s naším tělem, viry a bakteriemi, vím, možná se mi budete smát, ale zkuste se nad tím opravdu hluboce zamyslet (snad seto sem všechno vejde).

Takže příklad první - tzv. nepřízpůsobiví - jsou skutečně nepřízpůsobiví? Nejednají s naprostou přesností jak organismus? Vždyť dokázali využít státní systém (organismus) k tomu, aby byli na živu a to za zcela minimální práce a snahy - dají se nazvat tito dříve kočovníci parazity? To je ošemetná otázka v tom, co je to vlastně parazit. Využívají dané prostředí na maximum a kde pro ně nejsou vhodné podmínky, tak opustí daný systém (organismus) a jdou zase dál a to s naprostým minimem toho, co k životu potřebují. A jejich vnitřní složení? Zkusil se někdo nad tím zamyslet, nad strukturou takovéto kočovné společnosti? Dotáhli to v podstatě k dokonalosti v tom, že si předávají své zkušenosti po generace a je to u nich opravdu jeden za všechny, všichni za jednoho. Jeden něco zjistí (jak využít systém) a tato informace je urychleně předána ostatním a ostatní ji kopírují. Nechová takto parazit v těle? (teď se nebavím o tom, zda je to pro tělo prospěšné či nikoli, ale jen o tom principu, který mám před sebou a na který se může podívat i laik a zvážit co se asi tak bude dít).

Dalším příkladem je člověk na planetě zemi. V dnešní době Matička Země prodělává obrovský boj v podobě nákazy člověkem, jsme pro ni jako virus/bakterie, neskutečně rychle se množíme a ničíme její dokonalý organismus. Abychom pochopili jak se taková skutečná pandemická bakterie/vir může chovat a jaká z toho plynou rizika, je třeba se podívat na celou lidskou společnost a to od počátku (od jeskyní) až po dnešní dobu - ta podobnost je děsivá a že tomu tak není? Vždyť ničíme plíce (pralesy), zamořujeme řeky (krevní řečiště), chováme se v těle jako toxiny, ba co víc jsme ta nejhorší nákaza jakou zem postihla za miliardy let (a přitom jsme z ní vznikly - ona nám byla matkou - teoreticky), nechováme se tedy stejně podobně jako zmutovaná zhoubná buňka? atd. atd. A jak se tělo, potažmo Matka příroda může zachovat, aby přežila? Raději ani nechci domýšlet, proč, protože ty příklady z medicíny známe...

Dále pak, neprobíhá v organismu stejný boj jako mezi národy a společnostmi, tak jak je to dnes běžné? Nevytváří se stejné bojové prostředky a obranné mechanizmy? Co jsme tedy vlastně vymysleli? Zcela nic, jsme jen replikanti!

Ano, je to jen hrubý nástřel toho, jak se dané věci mají, ale k pochopení daného principu a závislostí to bohatě stačí a pokud mi jakýkoli vědec bude říkat opak a nebude přihlížet ke všem oborům co existují a ke všemu co je kolem nás i v nás, tedy k mikrokosmu i makrokosmu, tak nás čeká cesta do záhuby...

Ve všem je veliká podobnost a co je skutečně funkční se dá zcela obyčejně ověřit, a netřeba na to žádných složitých mechanizmů. Ostatně vysvětlovat něco někomu tak, že tomu nerozumí nedělá ten, kdo chce být pochopen, skutečný učitel dokáže nalézt příklady všude a proč, protože tyto základní principy zná. Existuje pouze jedna jediná varianta, kdy toto celé nemusí platit ale to jen za předpokladu, kdy lidstvo opustí tento ekosystém a půjde jinam do jiného prostředí, ale pouze v určité přesně definované fázi a co se stane pak? Pak to bude to samé dokolečka... Stejně tak se to dá připodobnit na dobro a zlo, aby bylo dobro poznat, musí být min. jeden zlý a naopak, aby bylo poznat zlo, musí být min. jeden dobrý...

a i když nemám doktoráty a projité patřičné školy, tak se s vámi mohu bavit na jakékoli téma a rozumně s vámi diskutovat a to i zcela vědecky, už jen proto, že tyto základní principy fungování jsou na 99.999% totožné s tím co se děje ve mě a všude kolem mě a všude vám mohu uvést daný příklad a nad ním se můžeme pobavit, dokonce i v mysli člověka, v psychologii, ale i metafyzice a duchovnu, potažmo náboženstvím, vše má stejný řád i je v tom jakýsi pomyslný chaos zároveň... jediné v čem si do dnešního dne nejsem zcela naprosto jist je samotný vznik universa jakožto celku, ze kterého vše vzniklo, už i proto, že i on musel nějak vzniknout... neboli co bylo dřív, vejce nebo slepice? být či nebýt? existujeme, nebo jsme jen myšlenkou, elektrickým impulsem v nějakém složitém mozku? Dokonce i mnohé báje se tímto dají vysvětlit a zjistíte, že to až takové povídačky nejsou, a že je v tom hluboká pravda... A že tím dá vysvětlit naprosto vše včetně vzniku našeho vesmíru, sousedních dimenzí, dokonce i samotného tvůrce toho všeho... jediná otázka, která nejspíše nebude rozřešena je ta, jak k tomu všemu došlo, a kde byl ten úplně první počátek :) To je totiž jediná hranice, za kterou když se dostaneme, tak postoupíme opět do toho samého kolečka a můžeme začít odznova :D

Hezký rok  2021 vám přeji.. nebo-li onen věk Vodnáře

Dokonce ani tento článek není výsledkem náhody, ale přesně danými podmínkami (samo s určitou procentuální chybou) a můžete se na to podívat naprosto z jakéhokoli odvětí, od metafyziky počínaje, přes fyziku, náboženství až já nevím po co konče, protože ona budoucnost se dá spočítat/vidět s velmi hezkou přesností na naše podmínky (to už jsem si několikrát odzkoušel), ale současně je v ní zakomponovaná určitá řekněme "chyba" (no spíš se přikláním k možnosti), bez které by toto celé perpetum mobile totiž nefungovalo.

Jsem zvědav, který člověk na světě mi tento postulát dokáže 100% vyvrátit. Ano, je v něm jistá chyba, ale s tou se prostě počítá úplně stejně jako s ní počítá vše okolo nás a v nás :) Tímto vyzývám veškeré lidstvo ke spolupráci a k hlubokému zamyšlení aneb Čas je blízko! Jak již bylo řečeno např. v Bibli

Jediné za co prosím a to všechny vědce na světě i představitele všech náboženství: Buďte s tímto postulátem velice opatrní!!! Protože jsme ve fázi kuřete, které se právě vylíhlo z vajíčka! Ona "chyba", díky které toto celé funguje může, i když nemusí, být totiž velmi osudová a to nejen pro nás, ale pro celé universum! Nikomu nic nezakazuji, ani nepřemlouvám, abyste tomu věřili na 100%, jediné oč žádám je OPATRNOST a tzv. oči dokořán!!!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.