Odraz

21.07.2020

Zašlapali jste mě tak hluboko, až jsem ucítil dno. Díky tomu jsem se odrazil a stoupal stále výš, až nad vaše hlavy... Záviďte vy, co jste bez rozumu!

(Karel Keslly Mazánek)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.