Odraz

21.07.2020

Zašlapali jste mě tak hluboko, až jsem ucítil dno. Díky tomu jsem se odrazil a stoupal stále výš, až nad vaše hlavy... Záviďte vy, co jste bez rozumu!

(Karel Keslly Mazánek)