Oko za oko

29.07.2020

Oko za oko, zub za zub... každý to jistě zná, je to staré rčení z Bible (Starého zákona) - zdá se to být karmické a mnozí to považují za právoplatnou odplatu (tehdy se tím také židé řídili).

Ale co když je to jinak?

Že ten nahoře vymění špatné oko za dobré oko, špatný zub za dobrý zub (samo, že obrazně), ale ve smyslu že budeme lépe vidět atd. Vždyť se to táhne pomalu celou Biblí... Souvisí s tím i ta nová zem a nové nebe... a spousta dalšího... co si o tom myslíte? Je možná ta změna takto?

Jak k tomu dojde?


Uvědoměním si, že je něco špatně. Jde vlastně o změnu pohledu/názoru na danou věc. To, co se zdálo býti dříve zlé je teď z nového pohledu vlastně prospěšné. Naučilo se nás to dívat a nahlížet na věci zcela jiným způsobem a to je přeci dobře, nebo snad ne?!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.