Osobní počítače a zdraví

30.07.2020

Delší práce s počítačovým monitorem je spojována s celou řadou negativních symptomů působících na člověka. Únavě očí i celkové únavě při "sedavé" práci s počítačem lze předejít aplikací některých preventivních principů. Žáci pracující na počítačích např. při hodinách informatiky, které jsou povětšinou realizovány formou "dvouhodinovek", mohou někdy zanedbávat své tělesné potřeby. Jsou natolik "zabráni" do počítačového programu, že odchod na WC co nejvíce oddalují, čímž by mohlo dojít k závažným komplikacím močovodu. Učitelé zavádějící výpočetní techniku do své výuky by měli být o všech problémech, které taková forma výuky přináší, dobře informováni.

Bolesti a únava horních končetin

Sezení ve fixní pozici dlouhou dobu, prudký či repetičn pohyb hlavy, těla nebo paží, mohou způsobovat bolest (únavu) krčních svalů, ramenou a paží. Tyto symptomy obyčejně mizí, jakmile se práce přeruší. Ale špatná organizace pracovního místa, či nevhodné techniky psaní, zvyšují uživatelům klávesnice riziko onemocnění horních končetin. Při nevhodných návycích žáků může při jejich dlouhodobější práci s počítačem dojít k vážným kloubním poškozením (oteklé tkáně, omezení pohybu kloubů, ztráta funkčnosti, permanentní slabost atd.).

Zrakové problémy

Lékaři zatím nezjistili, že by používání počítačových monitorů vyvolávalo poškození zraku, či zhoršovalo existující oční vady. Někteří žáci při dlouhodobější práci s počítačem mohou pociťovat únavu, zarudnutí, nebo pálení očí. Tyto symptomy mohou být zůsobeny následujícími faktory:

- setrváváním dlouho v jedné pozici

- dlouhou koncentrací (při čtení delších textů na obrazovce)

- špatným umístěním monitoru, či písemných podkladů (časté přeostřování očí na různé vzdálenosti)

- špatným osvětlením (světelné odlesky na obrazovce)

- nestálostí obrazu (chvění, blikání), jedná se především o staré VGA monitory, dnešní LCD-čka jsou již kvalitní

- přílišným jasem nebo kontrastem obrazu

- nevhodným programovým vybavením (špatné grafické prostředí, nevhodná kombinace barev, blikání, příliž rychlá animace atd.)

Pro žáky trpící nějakou oční vadou by mohla být práce s počítačem více únavnou a stresující. Učitel, či rodič by měl zajistit perfektní stav monitoru a jeho funkčnost dále zlepšovat (např. správným nastavením)

Únava a bolesti hlavy

Při použití softwaru, který nesplňuje doporučené principy, hrozí nebezpečí, že děti budou stresováni. Bolesti hlavy a únavu může způsobit i vysoká hladina hluku v místnosti (např. hlučný ventilátor, zvukové efekty atd.)

Epilepsie

Podle odborných výzkumů monitory osobních počítačů epilepsii nepodněcují, jak se dříve obávali někteří uživatelé. Avšak lidé trpící fotosenzitivní epilepsií mohou být citliví na poblikávání světla a chvění obrazu. Tato forma epilepsie je naštěstí vzácná. Nejvíce se vyskytuje ve věkové skupině od 10 do 14let. Riziko propuknutí této formy epilepsie díky používání monitorů je extrémně nízké. Ale i někteří postižení touto chorobou zjistili, že mohou pracovat s osobním počítačem bez záchvatů.

Lícní zánět kůže

Přímý vliv monitorů se neprokázal ani u potíží se zarudlou a podrážděnou kůží v obličeji. Většina těchto symptomů je spojená spíše s faktory životního prostředí, jako je nízká relativní vlhkost v místnosti nebo statická elektřina v okolí obrazovky monitoru (týkalo se to VGA monitorů, u dnnešních LCD panelů toto nehrozí, pracují na jiném principu).

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.