Polemika nad veřejným odpadem - os. názor koordinátora týmu PaK

17.12.2020

26.08.2020

"Co se odpadu jako takového týče, je třeba zvážit všechna možná i budoucí rizika, protože nevíme, kdo a zda je nakažen a tudíž se i s obyčejným veřejným odpadem musí nakládat stejně jako s biologickým, proto bych navrhoval zpřísnit v tomto ohledu (za současné situace) veškerá opatření, hlavně u popelářů a spaloven a u lidí, kteří se o takovýto odpad starají.
Těžko asi zamezíme možnému přenosu při běžném vynášení odpadků, ale zkusme alespoň minimalizovat rizika tam, kde je to možné. Současně s tím vzniká problém s bezdomovci a lidmi, kteří jsou na pokraji bídy a hrabou se v popelnicích... tady vidím vysoké riziko přenosu z jedné oblasti do druhé." (právě o tom diskutujeme v týmu)
Jak jste si jistě všimli, tak je ta problematika bezpečnosti dosti složitá a dosti podobná tomu, co rozhodlo v minulých dnech ministerstvo zdravotnictví a tedy ve třídě roušky ne, na chodbách ano. Jde zde o stejný problém. Tedy zamezení přenosu mezi jednotlivými oblastmi.
Když to řeknu obecně, tak se každý zajímá jen o ZŠ, tam je to téměř bezpředmětné a zbytečné (stejná oblast - město/obec), ale vzal někdo v úvahu i SŠ a VŠ, kde je vysoká akumulace lidí z různých částí republiky a tudíž může dojít k nekontrolovatelnému přenosu virové infekce?
A kdy nám vládní opatření už budou konečně polopaticky a řádně vysvětlována? Chtějme odůvodnění, za kterým si vláda bude stát. :)

Koordinátor týmu PaK
Karel Keslly Mazánek

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.