Přikázání!

02.01.2021

Too co jde do úst člověka nezvěsvěcuje, ale to co jde z jeho úst, tedy slova!
viz BIBLE

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.