Přísloví 1

31.01.2021

5 Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost

6 porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.