Přísloví

31.01.2021

8 Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.