První část akcce

03.01.2021

Vše probíhá podel plánu... urychleně postavit křižovatku! A ZABEZPE4IT JI!!! FOR Frrrredoms

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.