První slovo

18.09.2020

Tajemná slova - První slovo
(Bůh, pes, hůl)

Dlouho jsem uvažoval, kde mám začít a jaké slovo je vlastně to první, které si zaslouží tu poctu být vyloženo. Nakonec rozhodla Bible, jelikož je tam spousta nerozřešených hádanek, jak se později dozvíme, ale zároveň také proto, že je to jedna z mála knih, co každý zná. Navíc je dostupná prakticky v každém kostele. Je jen škoda, že prošla "drobnými" církevními úpravami, jež z této hodnotné kroniky dělají skoro bezcenný brak, ve smyslu historickém, ale i tak nám dobře poslouží. Je to sice "brak", ale i tak je v něm spousta věcí, jež nemohly být smazány, či upraveny, ač se církev i jiné spolky hodně snažili vymazat důležité věci. Takže nám poslouží k poznání naší civilizace... Otevřeme ji na první stránce a hned na prvním řádku čteme...

In the first time (of all) was a word and this word was GOD.
Na počátku (všeho) bylo svlovo a to slovo byl Bůh.

Jak se zdá, tak se nám tato kniha snaží namluvit, že "kdosi" vyslovil slovo, a čirou "náhodou" to slovo bylo "Bůh." Nu uvidíme, kam nás slova zanesou... Ouha, zapomněl jsem na dosti podstatnou věc: na pravidla, jak to udělat. Nu nevadí... To, že budeme pracovat s angličtinou už vám asi došlo. Takže pokud jste se ji neučili, tak můžete mít drobet problém, ale může to být i vaše výhoda. Nezáleží totiž na tom, zda ji ovládáte nebo ne, ale zda máte "cit" pro jazyk a otevřené svoje "vnitřní" oči.. Nebojte se, pod každým slovem bude uveden jak překlad, tak i vysvětlení, takže slovník nebudete až tak moc potřebovat, alespoň pro začátek ne. Nebudu to tedy moc vysvětlovat, aby jsme se do toho nezapletli. Nejlépe to pochopíte z následujícího příkladu...

GOD=DO+DOG+GO
Bůh=dělat+pes+jít/běžet

Jak můžeme vidět, tak nemáme moc slov na výběr. Jak jsme k nim došli? Vzali jsme jednotlivá písmena a podívali se do slovníku, co jsou zač. Dále jsme vytvořili všemožné kombinace z písmen, jež obsahuje slovo GOD. Asi se vám to zdá jednoduché, že? Vezmete si slovník a prostě si vypíšete všechny slova z písmen, jež obsahuje naše zkoumané slovo. Tak jednoduché to ovšem není. Jak můžete vidět, tak tam některá slova chybí. Hned vysvětlím proč. Důvodem je to, že písmena se nemohou libovolně opakovat, ale musíme použít pouze písmena, jež jsou obsažena v původním slově, proto nemůžeme použít slovo "odd" (lichý/nevyrovnaný). Proč? Ve výsledku by nám mohly vzniknout "nesmyslné" věty, pokud tam zahrneme i slova, jež do tohoto výkladu nemusí nepatří. Co nám tedy z tohoto výčtu slov vzniklo? Hned se na to podíváme. Máme tedy slovo GOD(Bůh), budeme tedy rozvíjet naše myšlenky dál a uvidíme, kam až nás dovedou... Jen chci předem upozornit, že slovo GOD může označovat jak všemohoucího Boha, tak stvořitele vesmíru, obyčejného člověka a také toho, kdo má "Božské" schopnosti (má dar nebo ví jak tvořit), tzn. naše celé "Já". Takže máme prozatím celkem čtyři možnosti, jak toto slovo vyložit, takže se později toho "božského" významu tak striktně nedržte. Hned uvidíte také proč...

GOD = DOG
Bůh = pes

GOD je pozpátku DOG. Není to náhoda. Pes je totiž největším přítelem člověka, je věrnej, jeho láska k nám nezná hranic, dokáže odpustit a dokonce i zapomenout, ale pouze tehdy, pokud na něho nejsme moc zlí. Což jsou boží vlastnosti. Možná mi teď namítnete, že jsou také zlí psi... Ano, to jsou, ale kdo je vychoval, kdo je učil nenávisti? Ne nadarmo se říká: "Jakej pán, takovej pes." Z čehož plyne, že pes je naším dokonalým OBRAZEM a to ve všech směrech.

Aby tedy člověk mohl psa zahnat, tak musí použít slovo (WORD)

WORD=DO+OR+ROD+WO
Slovo=dělat+nebo+hůl+ouha

Tak jak si Bůh pomohl slovem, tak i my si tím slovem pomůžeme:

GOD+WORD=DO+DOG+GOD+GO+OR+ROD+WO
Bůh+Slovo=dělat+pes+bůh+jít(běžet)+nebo+hůl+ouha

WO, DOG! GO!
Ouha, pes! Běž!

Bohužel na světě také žijí lidé, kteří se bojí psů a utíkají před nimi. Nemusí to být fóbie, ale prostě nemají dostatek sebevědomí. Ať už je to z jakéhokoli důvodu. Proto potřebují něco, čím by si to sebevědomí dodali...

GOD DO ROW.
Bůh dělá(vytváří) hůl.

Tady toho není moc na vysvětlování. Člověk(Bůh) udělal hůlku.
Naše původní otázka je z části vyřešena, ale proč zrovna hůl?

ROW DO GOD.
Hůl dělá(tvoří podstatu) Boha.

Kdo používá hůlku ke své činnosti? Je to kouzelník a ten dělá "zázraky," že?! Hůl je tedy prodloužená "ruka" člověka. Je to nástroj, který mu pomáhá "podpořit" jeho myšlenky a převést je v činy.

GOD + DOG = DO (and) DOG DO GOD OR DO (and) DOG DO GOD
Bůh + pes = tvoření (a) pes prospívá Bohu(je mu oporou) nebo práce (a) pes slouží Bohu

ROW + DOG = WO!
hůl + pes = ouha!

Podívejte se pozorně na překlad. V angličtině stěží při rozhovoru rozeznáte tento nepatrný rozdíl ve slovech, pokud ovšem váš mozek nepracuje jako Einsteinovi. To je právě ten případ, kdy můžeme říci, že angličtina má spoustu mezer díky své dlouhodobé izolovanosti. O tom, proč tomu tak je, a který z těch dvou jazyků je vlastně tím původním prozatím pomlčím a vy můžete v klidu přemýšlet...Pes (práce) může být, a také dosti často je, naší "inspirací". Dokáže totiž vytáhnout člověka "z postele" a donutí ho něco dělat. Vycítí u člověka, kdy je mu zle a kdy potřebuje jeho oporu. K porozumění druhé polovině věty, použijeme pořekadlo: "Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde." Jistě víte, proč člověk používá hůl na psa... aby mu sloužil. Bije ho za jeho neposlušnost a zároveň tím zdůrazňuje, kdo je tu vlastně pánem (Bohem). Někdy se ale stává, že to není ten pravý důvod, proč ho člověk bije. Někdy bývá důvodem dodání sebevědomí vlastnímu egu, i když pes nic špatného neudělal. Máme tedy na výběr, zda nás pes bude poslouchat kvůli tomu, že nás má rád, nebo proto, že se nás bojí. Pokud jste hůl, nebo jiný tomu podobný předmět, používali kdysi dávno a teď používáte pouze slova, či gesta, tak i na to pes nezapomněl. Tato vaše slova, či gesta na něj mají stejně traumatizující účinek, jako skutečná hůl. Zamyslete se proto, čemu vy dáváte přednost a jak moc "hůl" používáte k dosažení vašich požadavků...

Můžeme tedy říci: "DOG DO GOD GOD" aneb Pes dělá člověka člověkem(Bohem). slovo ODD můžeme použít v souvislosti se slovem GOD, ale o tom se více rozepíšu jindy... až vám budu vysvětlovat tu "zvučnost" tohoto jazyka.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.