Psychiatři z nách chtějí udělat roboty

04.09.2020

aneb lidská společnost podléhá technice a zbytečným lékům, které nasazují sami doktoři


Obecně nelze říct, že v 18letech bude každý člověk 100% duševně dospělý. Fyzicky snad, ale duševně ne! Jako příklad můžu uvést malé hudební génie a nejen je... aby mohli vůbec hudbu nebo cokoli tak hluboce vnímat, tak musí být v tomto ohledu duševně vyspělí... jasně, něco jsou propozice, ale valná většina je z jejich vlastní zkušenosti a touhy po tom, co chtějí. Buď dostanou impulz od svých rodičů nebo to chtějí sami. Především pak je důležité to, že je v tom rodiče podporují a posilují tím tu jejich touhu, po tomto duševním poznání. Z čehož vyplývá, že každý může být génius a duševně dospět daleko dříve než je hranice fyzické dospělosti. Běžně jsou děti ve 12letech chytřejší (duševně vyspělejší) než jejich rodiče a tady je kámen úrazu. Místo, aby je rodiče podporovali, tak je sráží dolů. Nejsou sto přenést přes srdce, že jsou jejich děti chytřejší než oni! Proto se také stále častěji setkáváme s dětmi, které nemají dostatek sebevědomí. Jež je právě tímto způsobem potlačováno. Teprve až se tyto děti vymaní z dosahu rodičů a zase se vzchopí, mohou duševně dospět, což je většinou kolem 40let. To je více než 12 zbytečných let, co tento jejich duševní vývoj přinejlepším stagnoval a nešel dolů. Proto také říkám, že dnešní psychologie je v tomto ohledu na prd.

Je třeba ji celou přebudovat a postavit na nových základech dříve než bude pozdě!


Když jsem se jednoho "školeného" psychologa zeptal, jak je tohle možné že jedni děti jsou chytřejší a jiné ne, bylo mi řečeno toto: " Kognitivní vývoj jednoduše závisí na maturaci nervové tkáně a to se děje v čase. Víš, psychologie už není mlácení slámy, ale pracuje s daty, hypotézami a teoriemi... " Ano, pracuje se, ale na tom, jak z nás udělat ROBOTY, kteří budou jen vykonávat přidělenou práci a nebudou schopni myslet! Tato stagnace nás stojí nejen obrovské peníze, ale i celkovou zaostalost lidstva, která se začíná prohlubovat... Ano, zaostáváme, především v komunikaci mezi sebou, v porozumění jeden druhému! Rodina, základ každého společenského systému, ZAOSTÁVÁ! To je špatné!Je to způsobeno složitostí společenského systému jako celku. Přetechnizovanost a spěch neblaze působí na duševní stav člověka. Nemáme čas se duševně vyvíjet! A pokud ho máme, tak se nám zkracuje! Dnešní děti ztrácí tuto schopnost LIDSKÉ komunikace díky technice a už to začíná být ZNÁT!!! Jsou z nich ROBOTI, kteří spolu dokáží mluvit pouze přes SMS nebo klávesnici počítače, byť jsou od sebe dva metry!!! Nedokáží se slovně vyjádřit. Jsou zahlceni nepotřebnými a zbytečnými informacemi především z reklam a technických vymožeností, které spíše znesnadňují LIDSKOU komunikaci, než aby ji ulehčily. Naučit se v tomto robotizovaném světě žít, vyžaduje léta tvrdého, ale zbytečného učení v ovládání techniky. Člověk se tak stává jakýmsi polorobotem. Z toho také pramení veškeré civilizační choroby včetně deprese, jež je čím dál častější u mladých lidí. Nejsou sto zvládnout tuto složitou a robotizovanou strukturu naší společnosti. Pak to léčíme léky, ale zbytečně. K čemu je zdravé tělo, když je duše nemocná? Opět se to vrátí zpět.Ti, kdo na tomo systému nejvíce profitují jsou farmaceutické firmy a "školení" psychologové, psychiatři, zkrátka doktoř, ale neplatí to o všech i zde existují vyjímky. Vznikají nové a nové léky, které záměrně potlačují duševní vývoj. Dochází tak k další stagnaci. Navíc se na některých těchto lécích stávate závislými. Takže opět zisk těchto firem a ke všemu trvalá stagnace. Takový člověk je pak robot, který dosloužil a zkončí v některé psychiatrické léčebně(na vrakovišti ROBOTŮ), v tom lepším případě doma. Léky se dens začíná léčit i to, co se ještě před pár lety léčilo slovně, pomocí rady!!! Místo řešení situace se pacientovi určí CHOROBA, kterou nemá a nikdy ji ani neměl!!! Souvisí s tím i to, že opakovaná lež se stává pravdou, ve kterou pak dotyčný pacient uvěří. Mám na mysli stálé připomínání této choroby nejen z úst doktorů, ale i rodinných příslušníků, že tuto chorobu dotyčný má. Následně se předepíše lék a problém je vyřešen... Není vyřešen! Doktor se jen zbavil odpovědnosti a odsunul problém ad akta... Však ono se to nějak vyřeší samo... A když nevyřeší, nasadíme slinější lék, který dočasně pacientovi zase pomůže... Do té doby, dokud bude pacient(ROBOT) "otravovat", aby se uržela jeho výkonost nebo do dne, kdy zemře.Tohle je jeden z mnoha příběhů, co se stal a může se stát komukoli z nás.

Když o tom tak přemýšlím, můj poslední rozhovor s neuroložkou:
Doktorka: Váš mozek je v pořádku.
Já: To s dovolením vím.
Doktorka: Obvodní lékařka řekla, že nemáte žádné fyzické obtíže?
Já: Jsem úplně zdravá.
Doktorka: Ale máte insomnii.
Já: Pravděpodobně.
Doktorka (po dlouhé odmlce): Máte deprese?
Já: Ne. Jsem šťastná a spokojená.
Doktorka: Jste si jistá?
Já: Naprosto.
Doktorka: Tak já vám předepíšu tohle... berte to dvakrát denně a pak se mi přijďte ukázat, předepíšu Vám další.
Já: Ale to je antidepresivum!?!
Doktorka: Jistě.
Já: Ale já nemám deprese...
Doktorka: To nevadí.

- Já o den později - vzala jsem si ty léky, v noci jsem nespala vůbec, usnula jsem v pravé poledne u psacího stolu a bylo mi naprosto hrozně, takže léky místo mě spolkla zásuvka u stolu...Antidepresiva působí tak, že člověka spíše unaví nebo otupí. Existují dvě verze vysvětlení, proč nespala a bylo jí blbě.

první: šlo o "testovací" vzorek, ale to záleží odkud je, zda přímo od lékaře nebo z lékárny. Ty od lékaře jsou "horší/účinnější". Ví, co vám dává a může lépe sledovat účinek případné alergické reakce.
druhá: její silná vůle v kombinaci s tím co jí doktorka řekla a přemýšlení o tom... Jde v podstatě o antireakci mysli na antidepresiva vůbec.


Případně o normální alergickou reakci na léčivou látku.

Pokud budeme bedlivě sledovat situaci, tak zjistíme, že se podávají léky nejen zbytečně, ale i takové léky, které záměrně pacientovi škodí(uran i jiné radioaktivní prvky jsou již v 30% všech léků), což je alarmující. Nemám na mysli ty, co opravdu léčí, ale tzv. "testovací vzorky". Pacient se stává vlastně pokusným králíkem... a kde může doktor takové pokusy dělat, aby nikdo nezpozoroval, že se dějí? Jedině tam, kde se léčí psychika pacienta. Robot je stroj, který vykonává zadanou práci do té doby, dokud nepadne/neporouchá se. To samé se děje v medicíně. Myslíte si, že někdo se dívá na prevenci? ano, dívá, ale tato prevence spíš oslabuje organismus, než ho posiluje. Čím víc nemocí projdete, tím jste odolnější. Jenže, když každý den berete vitamíny, tak tělo tyto vitamíny časem přestane produkovat a bude se spoléhat na jejich dodávku z venčí. Je to ještě větší závislost než na heroinu! Takto oslabené tělo nezvládne vykrýt účinek toho "testovacího vzorku" a může způsobit i smrt pacienta.

Všechno začíná v hlavě. Každá nemoc, každý úspěch i neúspěch. Tak proč se tohle učí tak pozdě a ke všemu na specializovaných školách? Proč děti neučíme od mala, jak s myslí zacházet? Proč rodiče potlačují obrazutvornost u dětí, jež je základem každého vynálezu, každé nové myšlenky? Proč jim berou jejich sny, jež mohou pomoci světu? Proč místo telepatie používáme telefony? Porč používáme k přesunu auta, letadla, vlaky, když to lze pomocí telekineze? Proč je člověk závislý na potravě, když mu k životu stačí pouze čistá voda a vzduch? Proč se nemoci vyhýbají lidem, kteří mají ze života radost?

Tohle je ten problém páni psychologové a psychiatři!!!!!

Tady jsou ta data, která je třeba sbírat!
Tohle je třeba řešit!
Vždy je prvně myšlenka, teprve potom na tuto myšlenku reaguje zbytek těla...


Myšlenka má obrovskou moc, ale zhmotňuje pouze tehdy, když v ni věříme! Neberte tedy dětem jejich sny! Podporujte je v nich! Neříkejte nemocným lidem jakou mají chorobu! Snažte se najít původce této choroby v jejich mysli, v rodině! Jedině tak dokážeme, že lidstvo nevyhyne!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.