Quo vadis?

20.09.2020

Tajemná slova - Quo vadis?
(Jaká byla cesta tohoto jazyka?)

Zajímavostí, o kterých se Linda Goodmanvá nezmiňuje ve své knížce Hvězdná znamení je poněkud víc. Obsáhnout totiž toto téma, Tajemství slov (lexigramů), na ni bylo přeci jen hodně složité. Tím se jí nechci v žádném případě dotknout, ani snižovat hodnotu její práce a času, který tomu věnovala. Naopak, napsala tam vše podstatné pro moji práci. Zbytek si už každý musí domyslet, tedy musel. Protože teď vám ukáži ty "zvláštnosti", které nejspíš úmyslně zamlčela. Nebylo to však z důvodu, že to nechtěla napsat, ale proto, že na to lidé ještě nebyli připraveni.


Je to poněkud složitější... angličtina obsahuje klíč... který když se správně použije, tak se dá později (až ho pochopíte) aplikovat na jakýkoli jazyk na zemi, včetně těch mrtvých. Ostatně i čeština má s angličtinou hodně společného, ač se to v začátcích tak nejeví. Dost to souvisí s tou "zvučností", ale také s tím, že angličtina byla dlouho izolovaná od světa, a proto se nemohla "smíchat", takže tam zůstalo dost na to, aby se z toho dalo vycházet. Ostatní jazyky to mají tak kolem 10-15% oproti 50% u angličtiny. Budu to vysvětlovat později, jediné, co je škoda, že je třeba to vidět i vizualně, na obrázcích, což sem později doplním (musím to prvně naskenovat)

WE=MY

Není náhodou, že je to právě toto spojení a žádné jiné...
W i M ukazuje vlnovou délku (zvučnost) daného jazyka, všimněte si, že je to "jen" obrácené a posunuté o jednu fázi (vysvětlení co je to fáze zvuku najdete v elektrotechnice), ale v základu je to stejné, když se to opakuje... líp to pochopíte, když si napíšete několik WWW vedle sebe(tiskacím a spojitě) a vedle toho napíšete MMM, tím samým stylem. Pak už stačí jen otočit. Není to náhoda, proč je to zrovna takto, a o tom je druhý díl této knížky.

E a Y jsou cesty, jakými se tento jazyk dal...
Angličtina má stejný základ a z něj se rozvinuly tři různé druhy, které jsou vývojově jinak na výši.
Čeština je oproti tomu zcela jiná. Dělí se až chápáním na dva proudy (dvojsmyslnost)...

Když se teď nad tím celým zamyslíte, tak také zjistíte, že to není jen jazyk, kdo se takto rozdělil, ale že to souvisí i se stěhováním národů...

Zpátky k civilizaci: AJ vs. ČJ
Struktura jazyka se odráží v písmu a zároveň se písmo odráží v jazyce, který definuje matematické chápání světa...
příkladem může být anglické slovo WE (my)
když se podíváme na první písmeno(W) a budeme ho opakovat WWW vyvstane mám vlnová délka, lépe řečeno stále se opakující trojúhelnikový signál...
podíváme-li se na písmeno E zjistíme, že tři různé varianty mají společnou základnu
tak jako jazyk+písmo+matematika dávají dohromady popis civilizace
není náhodou, že WE=MY
nejprve si však rozebereme slovo MY
opět se tu setkáme se signálem (M), ale přesně opačným
u písmena Y vidíme, že jeden "názor" se mění ve dva.

Abychom pochopili, proč WE=MY musíme se zamyslet přímo nad těmi slovy a tím, co pro daný jazyk znamenají. Pro nás čechy, moraváky je to typické slovo. Y ukazuje na společný původ, který se později dělí na dva proudy. V případě angličtiny je E také typické (angl. má tři druhy).

Jak říkám, je toho na pochopení mnohem víc, než se na první pohled může zdát.

Bible u mě zvítězila právě proto, že je to jakási kronika nejen lidstva, ale i jazyka a jeho vývoje... Jistě jste si všimli, pokud umíte anglicky, že ten překlad, či ta spojení nejsou "dokonalá", či že vám na nich "něco" nesedí... ano, nejsou, protože tehdy stačilo mluvit, či zpívat, chcete-li heslovitě, nebylo třeba vysvětlování (slovních obratů), slovo bylo podpořeno zvukem, jež vyjadřoval podstatu toho slova. Některá taková "slova" přežila... Help! (misto Help me!) Pomóc! (místo Pomožte mi!)... Ale ne všechna toto slova jsou jazykem, kterým se zde na naší planetě mluvilo. Některá pocházejí i z jiných sfér, či z jiné planety...

Není náhodou, že tam, kde se tímto "zvučným" jazykem mluvilo (převážně kolem pyramid), tak najdete obrázkové písmo, ať už se jedná o egyptské hieroglyfy, čínštinu, či další podobně vytořené jazyky. Je těžké zaznamenat tento zvuk tohoto "zvučného" jazyka a to, co vyjadřuje do psané podoby tak, aby to nebylo složité na pochopení a vyjadřovalo to vše, co je tím myšleno. Právě proto, že je to cizí jazyk, který sem byl "dovežen" a není tedy obyvatelům této planety vlastní... o tom pojednává můj třetí díl, který také dost úzce souvisí s uměle vyvolanou genetickou mutací na naší planetě...

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.