RADAR ZAHL8SIL L

03.01.2021

P5IBLI6N2 V M9STECH MEZI ST5ELICEMI A O5ECOVEM SE NA CHV9LI OBJEVILO ZALOMEN9 _ DOPORU4UJI PROV2IT::: VYPAD8 TO NA P9SMENO L _ JEDNEJTE DLE TOHO

TOT06 EL BUDE VID2T I U VEVERSK0 BYT73KY A TAK0 U TI3NOVA!!! DOPORU4UJI D"KLADN2 PROV25IT

MNOHO 3T2ST9 A B"H V8S PROV8ZEJ? M9R S V8MI

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.