Radiační nebezpečí - malé/pokusné reaktory u nás

17.12.2020

Dotaz (Jindřich - Praha):
"Dobrý den, dozvěděl jsem se o tom, že se začnou po republice stavět malé jaderné reaktory. Jaký na to máte názor a bude v příručce uvedeno též, jak se chovat v případě radiačního nebezpečí?"

Odpověď:
"Dobrý den, ano, víme o tom. Doporučuji shlédnout toto video a podívat se na krizové plány jaderné elektrárny Temelín a Dukovany (příručky naleznete zde). V základní příručce budou hlavní body uvedeny (především, jak se chovat při jaderném výbuchu). Nebudou však nahrazovat konkrétní krizové plány a opatření jednotlivých jaderných elektráren! Ty dostanou obce zvlášť, dle toho, v jaké zóně se nacházejí (jsou tři). Jinak dle mého názoru to bude asi složitější než se zdá, protože zacházet s jaderným odpadem (nehledě na řízení takové elektrárny) je velice obtížné a složité. Vyžaduje to zkušený a proškolený personál a nejen to. Osobně jsem proti tomu a důraz kladu na obnovitelné zdroje (např. taková solární elektrárna, která by byla vybudovaná na Sahaře, by mohla klidně zásobit půlku světa, mimo další jiné podpůrné alternativní zdroje energie, které by se navzájem doplňovali, jenže to bychom museli být lidstvo jako celek jednotní, což zatím nejsme.). Nicméně plány státu nejspíš počítají s tím, že bude třeba nejspíš zabezpečit větší přísun el. energie kvůli zvýšenému počtu (neustále se navyšuje) klimatizací a dalších el. zařízení, které mají vysokou spotřebu a to včetně počítačů. Samo sebou se zde bavíme o městech, na vesnicích je situace jiná. Tam se víceméně začínají stavět postupně pasivní a nízkoenergetické domy, které mají malý odběr el. energie, nebo naopak ještě do el. sítě el. energii dodávají. Problém je v tom, že takovouto energii není kde uskladnit a tudíž ji, alespoň prozatím, musíme vyvážet do zahraničí. Všehovšudy máme tuším jen dvě přečerpávací elektrárny, které vykrývají zvýšenou spotřebu a v době klidu zase uskladňují el. energii. Pokud máme být naprosto soběstační jako stát, tak je třeba myslet i na toto, tedy stavbu více takovýchto přečerpávacích elektráren. Osobně plány státu neznám, mohu se pouze domýšlet. Zkuste se zeptat sám, třeba vám odpoví."

Hlavní koordinátor projektu PaK

Karel Keslly Mazánek


Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.