ŘÍJEN V KOSTCE /MĚSÍČNÍ PREDIKCE/

14.10.2020

Pokud hledáme silné momenty, jistě bychom měli vyhledat času úplňků. První úplněk nastane 1. října před půlnocí. Luna bude tentokrát v Beranu a tak hlavním tématem budou starty, začátky, rozběhy. Ale také uvědomění si sebe sama, svých rolí ve vlastním životě a ve světě vůbec. Beraní Luna bude v konjunkci s Chironem a tak procesy toho dne budou terapeutické, pomáhající a léčící stará zranění, často ta způsobená (ne)aktivitou. Nebude se ale jednat vůbec o klidný den, kvadratura retrográdního Marsu v Beranu se Saturnem a potažmo i Plutem bude vytvářet tlaky, nátlaky. Objeví se tendence k manipulaci na jedné straně a k agresi na straně druhé. Bude důležité umět zvládnout konflikty v sobě a potlačit tak nevhodné jednání navenek.

A jako bonus druhý úplněk! Ne vždy se povedou dva úplňky v měsíci, tentokrát ale ano. Býčí úplněk s Lunou na 9. stupni Býka 31. října bude mít ambice zamávat našimi hodnotami. Osobními i kolektivními. Luna bude navíc v konjunkci s Uranem a Lilit (ta v mezičase již vejde do Býka) a tak se zdá, že proběhnou události, jež námi zatřesou právě proto, abychom si uvědomili, o co by nám v aktuálním životním období mělo jít. U řady z nás dojde na to, abychom se konečně rozhodnuli v tématech, která necháváme viset bez toho aniž bychom je řešili.

Kromě silných spojení Luny a Slunce nás čeká ale řada dnů s důležitými planetárními aspekty a konstelacemi, tak se na ně podívejme.

Je čas, ve kterém se velké planety otáčejí po horkém létě do dopředného pohybu. 5. října tak učiní Pluto na 23. stupni Kozoroha a hodně osobních i společenských procesů to vyjasní a už budeme vědět, s kýma čím máme tu čest.

10. 10. bude na obloze velká kvadratura Slunce, Luny, Marsu, Jupiteru s Plutem a Saturnem v kardinálních znameních. Zdá se, že okolnosti v tuhle dobu zastaví řadu probíhajícího dění. Což samozřejmě není řešením, úkolem je hledat jak jít dál, nelze podlehnout prvoplánovým obavám a nedělat nic. Aspekty se vlivem pomalého Marsu potáhnou minimálně do 13. 10., to už ale z konfigurace vypadne Luna. Dá se tak čekat tuhý odpor vůči omezením, jak vnějším, tak vnitřním a možnost domluvit koncenzy pokud budeme schopni najít partnery, spojence a sympatizanty.

21. října vstupuje Lilit na 9 měsíců do znamení Býka a my začneme řešit témata hodnoty, hmoty, majetku, jistot a zabezpečení. Uvědomme si, že v Býku je poblíž i Uran, který v konjunkci s Černou Lunou způsobuje strachy ze ztráty sebehodnoty a zajištění. Téměř sučasně současně vstoupí do Štíra i Slunce a tak s Lilit vytvoří i opozici, která bude tlačit na to, abychom se na základě poměrně iracionálních faktorů rozhodli o vlastních materiálních aspektech a hodnotách.

Milí čtenáři, planety nás budou na začátku podzimu pěkně prohánět. Ale tak to chodí, někdy přijdou i složitější chvíle. Nicméně i v nich je třeba si uvědomit, kdo jsme, jaké jsou hodnoty, které zastáváme a cíle, k nimž směřujeme. Nenechme procesy a události jen tak být a plynout. Pak se nám v důsledku bude dít to, co nechceme a ne to, co potřebujeme. Ale my to jistě vše zvládneme nakonec pro nás dobře.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.