Rozděl a panuj

24.08.2020

Původně jsem měl v úmyslu tento článek dát pod Psychologii a vztahy (asi by byl napsán poněkud jinak), ale jelikož to souvisí s naším odporem k aktuální situaci, dávám to sem do sekce Odpor a to už i proto, že to má politický nádech.

V dnešní době se už těžko dá něčemu věřit. Pokud sledujete aktuální dění tak je vše postavené na hlavu a selský rozum selhává a to i u vládních činitelů. Čemu tedy v této době věřit. Jako základ, ač se mi to líbí čím dál míň (korupce, ovlivňování, účelové informace ap.), je veřejnoprávní televize ČT a to už i proto, že toto informační médium je základním prostředkem státu pro zveřejňování jednotlivých TK. Jako druhým veřejnoprávním médiem je Český Rozhlas. Oba tyto subjekty spravuje stát a v době krize (jakékoli), je třeba tato média sledovat. Nikdo neříká, abyste nesledovali i jiné, ale je třeba vycházet z daného stavu věcí (přílišné dezinformace). Dále pak tu máme komerční TV, které sleduje dost lidí. Primárními hráči tedy jsou TV Nova a TV Prima a dále pak web seznamu.cz (potažmo jeho novinky.cz) a idnes.cz, které byly doposud největšími informačními kanály. Nechme teď stranou, jaké informace přinášejí, ale je třeba si uvědomit, že je sleduje většina populace.

Je třeba si uvědomit, že spousta lidí ostatní informace nemá, sledují třeba jen jednu TV stanici, či informační web, či jednu ze soukromých rozhlasových stanic a tudíž nemají potřebné informace, aby si celou skládačku mohli dát dohromady.

Pokud se mám k něčemu přiklonit, tak věřte jen nesestříhaným záznamům z TK vlády. Co si jednotliví politici (pokud jednají za sebe a nikoli za vládu, potažmo ministerstvo) myslí je celkem jedno. Jelikož vláda se má shodnout na všem, co se v aktuální situaci děje, tak by měla panovat shoda. Chtějme tedy po politicích, aby než se vyjádří před národem své projevy projednali ve vládě, potažmo v politických stranách ať už mají občané ČR konečně ve věcech jasno!

Co se pak týče vystoupení jednotlivých politiků je třeba mít na zřetel, že i když vystupují jakožto soukromé osoby (vždy se vyjádřete v tom smyslu, že vystupujete jakožto soukromá osoba a nikoli vládní činitel!), tak je jejich názor brán(může být brán) vážně. Proto žádám vládu a vrchní státní činitele, aby si toto uvědomili a nebagatelizovali jednotlivá rozhodnutí vlády, potažmo jednotlivých ministerstev. Žádám současně o naprostou průkaznost toho, kdo byl k jaké věci pro a proti... tedy dokument s jejich podpisy a byl pořízen i nesestříhaný záznam z hlasování o jednotlivých věcech, aby měli občané ČR, potažmo i BIS, potřebné a průkazné informace o tom, kdo a jak za čím stál a jak se v dané situaci zachoval.

Vím, přijde vám to možná, že tlačím na pilu, ale už je (nejen) v našem státě takový zmatek, že je třeba požadovat průkazné informace. Ono heslo: Rozděl a panuj je dnes, než kdykoli jindy jedním z nejzásadnějším. Některá média se snaží o dezinformaci, poskytování účelových informací, výňatků ze záznamů atd. Chtějme tedy po nich, aby jejich informace vždy byly průkazné.

Současně vyzývám veřejnoprávní televizi i ostatní média, aby pořizovaly nesestříhané záznamy z celého jednání v PS ČR za stavu legislativní nouze! Zde je petice.

Je třeba se mít v těchto dobách obzvláště na pozoru a sledovat a zaznamenávat, kdo kdy co řekl a kdo jak s čím souhlasil, či byl proti, jelikož mi to až nechutně začíná připomínat roky 68 a 89. Přesto doufám, že se republika, potažmo vláda a občané vzpamatují. Pokud s něčím nesouhlasíte založte petici, třeba se k vám lidé připojí. Jak je vidno, vedení státu sleduje veškeré informační kanály a to bedlivě. Proto bděme a nenechme si vnutit něco, s čím zásadně nesouhlasíme!

Chci ještě říci, že když někdo něco někde napíše, či řekne, neznamená to, že je tato informace potvrzená, pokud nejsou podány důkazy! Vždy se jedná o osobní názor (tak jako tady tento článek). Proto vždy zvažte k čemu se přikloníte.

Tuto situaci jsem už dříve předpokládal a požádal jsem začátkem roku o dodání zásadních informací a to jak MZd, tak i MV... vše, co je prozatím dostupné (oficiální informace) naleznete v projektu PaK, který pravděpodobně bude připojen pod tento náš web.

EDIT: pokud se chcete k něčemu ze současné situace vyjádřit, tak máte možnost zde:
Nepolitická skupina občanů reagující na situaci v České republice

(Krteček)