Rozdíly nás spojují

30.01.2021

Ať již jste jakkoli rozdílní, tak vždy se dá najít vhodné téma či věc, na které se shodnete a toho se držte a jinak si nechávejte volnost. Ne není to o tom být si cizí, ale naopak blízcí! Udělat z toho směs i kompromisy.
(Krteček)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.