Rozkaz

25.08.2020
"Když jsi na vojně tak musíš vždy splnit rozkaz a teprve pak si můžeš stěžovat," říkávali vždy Krtečkovi na vojně.

(jak příhodné pro dnešní situaci u nás i ve světě)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.