Serafe, zachraň nás - Prolog

13.10.2020

Zem byla sužována válkou a spory mezi šlechtici, i elfové v temných lesích to pociťovali...
Zlá doba pro všechny, především však pro prostý lid, který pod krutovládou šlechticů skomíral. Především pak ti z nich, kteří žili na území šlechtice Dukárta. Lid pod ním musel odvádět hodně vysoké daně. Ale byl tu i oslavovaný a lidmi milovaný Kronut, syn dožívajícího krále Herase, který se proslavil díky válkám s ostatními šlechtici v dřívějších dobách. Ti se snažili vzepřít koruně a snažili se království rozvrátit. Král proto musel vydržovat velké vojsko, ale ani ne tak díky tomuto, jako spíše díky tomu, že na jihu, na hranicích země, královské jednotky zápasily s gobliny. Celá Horda - tak říkají goblini svému společenství, se totiž hnula a blížila se k hranicím země. Jak postupovala, tak za sebou nechávala spoušť. Odrážení goblinů bylo nesnadné a nejeden voják za to už zaplatil životem. Byly povolány i Sestry meče - kněžky, jež se měli u boha Tróna modlit za pomoc v těchto těžkých chvílích a napomoci svými kouzly vojsku. Magie v tomto světě byla dostupná jen sestrám a lesním bytostem. Každá žena, která chtěla vstoupit do jejich řádu, musela projít zkušebním obdobím, v němž se učila práci s magickým mečem. A právě do této doby byl povolán, malou - teprve se učící Agátkou, Seraf, aby království vypomohl a pokusil se spolu se sestrami odvrátit rozvrácení země.
Podaří se jim to?

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.