Serafe, zachraň nás!

13.10.2020

V nebeském prachu

Kde to jsem a odkud pocházím?
Co chtějí tyto Sestry meče?
Co se to zde odehrává za prapodivnou hru?
Nepamatuji se již moc na předešlé. Jediné co vím, že jsem opět zde, po tisíci letech.
Jak se to moc změnilo?
Odpoví mi někdo na mé otázky?
Já Seraf, zrozenec nebes, se silou tornáda a něžností víly, jsem opět povolán do Belttetu, abych sloužil. Tentokrát je to však jiné. Cestou z nebeského prachu, do kláštera sester, ke mně doléhaly prosby a úzkost z tohoto světa.
Kdo se tak úpěnlivě modlil, že mě povolal nazpět?
A proč vlastně?

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.