Skutky apoštolů 28

31.01.2021

28 "Vězte," dodal Pavel, "že tato Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou."

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.