STATISTIKA P5E6IT9

03.01.2021

Přečtěte si bibli, kde Kristus vyprávěl o zrnu a co se se kterým stalo... které kam padlo a co a jak... pochopíte to... toto jsou aktuální šance :))))))))
p.s. použijte numerologii Lindy Goodmanové z knihy Hvězdná znamení

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.