Svobodný internet v ohrožení

27.07.2020

Zpravodajství v 21. století je jen dezinformace a lež, stačí jen zapátrat po internetu... Jak jste mohli na vlastní kůži někde prožít, tak zpravodajství se dělí na dvě části. Jedno je přímo, případně nepřímo ovlivněné korporacemi a lidmi, co na tom mají zájem. Je tedy úplně jedno jaký... Druhé poskytuje nezvratné důkazy, fakta a šíří se především po internetu, jelikož každá jiná cesta šíření těchto zpráv je v drtivé většině potlačena...

V poslední době zaznívají snahy o kontrolu internetu všemi mocnými lidmi a velkými nadnárodními korporacemi. Proto je jasné, že tato kontrola není v důsledku rádoby "pravých" příčin, jako jsou viry, spam a krádeže osobních dat. Ty tu jsou a budou stále dokud se nadnárodní korporace budou chovat tak, jak se chovají viz. některé záměrně vypuštěné viry na hudebních nosičích, MP3 skladbách, dokumentech v PDF a jim podobným atd. Vše toto se děje za účelem prodeje antivirového SW. Účelově vybraný a přesně směřovaný spam za pomoci cookies a jiných děr v systému, ale také platební karty a mobily slouží poněkud k jinému účelu. Jejich prioritou je shromáždit data o uživateli, jeho poloze, zájmech, slabinách, koníčcích atd. Což se pak dá využít nejen pro "neškodné" reklamní kampaně, ale především pro ovládání svobodné vůle člověka v době kritického rozhodování...

Asi jste si mysleli, že to dělají ti "zlí" hekři, že?

Mno... do jistého věku (myšleno rozumově) ano, ale je to neškodná "hra", kde nejde ani tak o to někoho poškodit, ale spíše vůbec dokázat vytvořit takový program. Až už jste o něco starší, tak občas provedete nějakou "lumpárnu", tak jako každé malé dítě, které si ještě není plně vědomo svých následků...

S věkem se mění přemýšlení i chápání hekra, tak jako se mění jeho postavení ve společnosti utvořené právě těmito korporacemi. Už zdaleka nejde o hru na písečku, ale jde o boj proti skupině lidí, která tahá za nitky tohoto světa. Na ty "malé" rybky ("děti", které si jen hrají) stačí průměrnej antivir a antispam a dodržovat zásady na netu.

Proti zkušenému hekrovi nemáte šanci.

Vždy bude minimálně o krok před vámi. Ostatně, on už nemá zájem na tom, aby byl objeven, takže se bude snažit zasáhnout jen malou a přesně vymezenou skupinu lidí, nikoli celý svět, jak je nám mylně předkládáno. Ty "velké" viry jsou důsledek toho, co jsem uvedl v odstavci výše a to dělají za tím účelem PLACENÍ programátoři viz. skandál Sony... Uvědomte si to.

Jak je vidět z posledního vývoje ve světě, tak všichni, kdo mají zájem na podrobení lidstva, národa, člověka a jeho osobnosti, tak začínají řídit tok dat a informací na internetu. Příkladů lze uvést dosti, stačí si jen spočítat jedna a jedna. Na co potřebuje vláda USA šéfa pro kybernetickou bezpečnost? Proč vládnoucí režimy některých zemí (viz. Čína) chtějí kontrolovat internet a svobodné informace? Proč z internetu rapidně mizí "nevhodné" stránky, autentická videa a články, které ukazují historické souvislosti? Proč se nedostanete na stránky, které nejsou "vhodné" pro vaši zemi, politický režim, či pro jinou věkovou hranici (nemám na mysli pornografii)? Jak je možné, že cenzura slova prosákla i do internetu? Otevřete oči! Za nedlouho bude internet stejně nesvobodný, jako 80% všech nynější zpravodajství u nás i ve světě, televizí počínaje a tiskem konče, včetně těch "rádoby" státních, které mají přinášet pravdu a ne jen částečnou pravdu, či zcela pozměněné záběry a účelově vybrané informace, které se pak stávají dezinformací...

Každý, kdo ovládá informace má moc nad minulostí, přítomností i budoucností. Potom už je jednoduché změnit lež v pravdu a pravdu v lež. Pro příklad nemusím chodit daleko, stačí se podívat kousek do historie naší republiky. Pokud někdo změní historii, tak "třetí" generace už nezjistí, jak to skutečně bylo (pravděpodobnost je velmi malá).

Nenechme si vzít jediné médium, které ještě není zcela pod kontrolou mocných lidí v tomto světě! Zdá se to být utopie, jelikož se už rozjel plán na celkovou cenzuru a kontrolu nad internetem, ale svoboda slova, historie, naše děti a další generace za tento pokus jistě stojí!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.