Tajemství slova "Káva"

16.12.2020

(Rozbor slova a některé zvláštnosti, které Linda neuvedla)

Před chvílí jsem dokončil článek o Barevné terapii v praxi (přibrání a hubnutí v praxi podle knížky Hvězdná znamení od Lindy Goodmanové) Je v něm uvedena káva a to, jak může ovlivnit naši váhu. To zda je to skutečně pravda, a co přeně káva ovlivňuje, nám ukáže rozbor tohoto slova.


coffee
378855 - čísla sečteme a vyjde nám 36 (čísla jsem dostali pomocí chaledejské abecedy)
36=9 - umocnění, slabá vůle

C - foneticky v angličtině "sí"=see
CEO - zkr. "Chief Executive Officer" - výkonný ředitel (mozek).
E - foneticky v angličtině "I"=>"aj"
eo- - první část složených slov mající význam světlo, život, jitřenka atd.
ECO - zkr. ekonomické, ekologické
EFE - španělská tisková agentura (kávu dovezli španělé z objevitelských cest na Novém kontinentu - Americe), novináři pijí ze všech lidí na světě nejvíc kávy
F = F(fí=fee) - umocnění
fee - honorář, poplatek
FO - Fortune Brands Inc. - investiční společnost - obchoduje na burze (i s kávou)
I(E) - já
of - předložka: z, o, od, za
off - vypnout, volno, nešťastný, do konce, pryč
see(C) - vidět
O - foneticky v angličtině "ou"

Fee of see. Poplatek za vidění.

If I fee, I see (I)! Když zaplatím, vidím (se)!

O, CEO off! Ou, mozek vypnut(pryč)! ve smyslu, že přestáváme přemýšlet

See of CEO off. Vidění mozku vypnuta. (deja-vu, vize, aura a sny)

EFE (I) see fee (eo-fee) - novináři (já) vidí/m honorář (životní zisk)

off CEO - nešťastný mozek ("nevidí")

I fee ECO fee - Platím ekonomický poplatek.

I see ECO - Vidím ekologicky (úsporně)

ECO fee - ekologický poplatek - káva se dováží (ropa, plyn atd.)

ECO fee - ekonomický poplatek - výroba i distribuce je levná, ale prodává se draze

ECO CEO úsporný mozek - mozek jede na tzv. "nouzový režim"

Takže co si teď o tom myslíte? Skutečně káva ovlivňuje váhu? Přímo NE, ale nepřímo ANO... ovlivňuje mozek a ten, jelikož jede na "nouzový režim" vypíná nepotřebné funkce, mez něž patří i hlídání si váhy, kontrola minerálů, atd.


To je jen malý výčet toho, co lze složit. Všiměte si, především těch fonetických převodů. O těch se Linda záměrně nezmiňovala, protože by vás to hned ze začátku mátlo. V těch bývá uryta většina zmizalé pravdy. (C=see=vidím, E=aj=I atd.) A to je také ta "zvučnost" jazyka, o které píšu...

Takže za domácí úkol si zkuste rozebrat "Black Tea" - černý čaj
...to bude pro vás daleko zajímavější než tohle...

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.