Otevírám knihu knih - slyšte první slova, jež jsou zde zapsána!

31.01.2021

Marek 4

22 Nic není skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo.

23 Kdo má uši k slyšení, slyš!"

24 Řekl jim také: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno, a ještě přidáno.

25 Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to co má."

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.