Tužka a guma

01.09.2020

"Pokud nemůžeš být tužkou, jenž nakreslí krásný život, buď alespoň gumou, jež vymaže vše špatné z takového života."
(Krteček)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.