Varování pro celé lidstvo!

29.12.2020

V prvé řadě chci předeslat jednu moudrost, či jak to chcete nazvat. Pro mě je to věc, kterou se řídím celý život: Nikdy neříkej nikdy, nic není nemožné...Jak tomu máme rozumět? Berte si příklad v přírodě a třebas i v Bibli... ve všem je podobnost a ne malá, ale jak Bible, tak i příroda má své tajemství... právě onoho hada, co kouše svůj vlastní ocas. Ono perpetum mobile, které jak svým způsobem chybou, tak i logickým vústěním dané věci.Zkusím vám to drobet přiblížit a položit zásadní otázku a to i pro náboženské představitele. Dejme tomu, že je nějaký tvůrce a nějaký systém a jsou jasně daná pravidla a jedno důležité varování a to i v Bibli, kterou mimo jiné považuji za jednu z nejlepších učebnic života, byť byla několikrát změněna, přepsána atd. Přesto se zní ona podstata toho všeho i varování nevytratilo.

Základem je strom života, jeho jablka a had. Ponechme prozatím stranou kdo, nebo co je tvůrce, ale zaměřme se na ono varování v rajské zahradě. Strom života představuje evoluci, tedy vývoj a to jak směrem vzhůru (koruna stromu), tak i dolů (kořeny), jablko je jablkem poznání (je to svým způsobem jeho vlastní dítě, jeho potomek, celá pravda o jeho podstatě soustředěna do základního postulátu, chcete-li zrnka v onom jablku), tedy celé pravdy co je universum universem a had je strážce i pokušitel zároveň. Nechme teď stranou tvůrce, ale zaměřme se na hada...

Had jakožto střážce přesně ví, co má udělat a co ne a kdy a jak, je to jeho práce, protože bez něj by k evoluci nedošlo.Podívejme se na daný příběh, který je v Bibli zaznamenán. Had nabídl Evě jablko poznání. Nutno dodat, že had ji nepřemlouval, pouze nastínil dané možnosti, co z toho plynou, avšak ne zcela všechny. Eva se do něj s radostí zakousla a zjistila, že je to dobré a tak nabídla i Adamovi, který se však zdráhal, už i proto, že byl tvůrcem varován. Na tomto místě chci upozornit všechny, že pokud toto uděláme, není cesty zpět!!! A následuje vyhnání od tvůrce z pomyslného ráje a následné sankce, které jsou v Bibli uvedeny.

Nyní se sami rozhodněte, co vlastně chcete... ještě před tím, než budete číst dál a to i proto, že pak se ocitnete tzv. ve smyčce.

Kdo chce, tak si danou problematiku může nastudovat, co následovalo pak a se se pak stalo.

Zajímavé je na tom příběhu to, že tvůrce nepotrestal onoho hada strážce, pokušitele, ale naopak vypudil Adama a Evu z ráje. Proč? To je zcela zásadní otázka!!!Had sám si je vědom své nedotknutelnosti už i proto, že je to jeho poslání a moc dobře ví, že bez něj k evoluci nemůže dojít a je tedy samotným tvůrcem nadmíru chráněn, už i proto, že jde o onu pomyslnou chybu, chcete-li možnost, která má zásadní vliv na celek jako takový a bez ní by k evoluci dojít nemohlo.Co se stalo s hadem pak se v Bibli nepíše, otázkou je proč! Je to tajemství, které zná jen had sám a jeho tvůrce.

Pokusím se vám to vysvětlit na příkladu, který lehce pochopíte. V některých knihách lze vidět hada, který je živ jen proto, že pojídá svůj vlastní ocas... Tedy usmrcuje sebe sama, přesněji řečeno tu část, která je již cela k nepotřebě a současně tím jak pojídá svůj vlastní konec, tedy ony nepotřebné části, tak je z něj živ... dokonalé perpetum mobile. Aby však toto mohlo fungovat, je třeba zapotřebí, aby se daný had do svého ocasu (nepotřebné své staré, velice staré části) nebál zakousnout a zcela ji ztrávit.

Zásadní problém hada je ono přežití, je to ochrana sebe sama. Je to jakýsi bojovník a udatný válečník, který je jak velmi silný, tak velmi lstivý a který chrání ty nejcennější informace v universu a všech dimenzích. A je si velice dobře vědom toho co, jak a proč dělá. A že to má vyšší účel. Proto byl také ustanoven za strážce takto cenného pokladu, kterým je perpetum mobile.

Had Adamu i Evě nabídl pouze možnost, avšak o sobě nepověděl vůbec nic. Zajímavé že. Možná i proto, že zná podstatu toho všeho? Těžko říci. Nicméně, aby byl schopen takový drahocenný poklad uchránit, tak musí vědět kdy a jak na co zareagovat a jak se zachovat, vědom si toho, co nastane pak a jaký to má účel a proč se tak děje.

Proto vás ještě jednou varuji, nenechte se napálit hadem a pečlivě zvažte veškeré dostupné možnosti svého počínání!!! Protože pokud ochutnáte ono zakázané jablko, tak budete vyhnáni z onoho pomyslného ráje do světa, který jste v životě neviděli a kde je vše (nebo skoro vše) jak je psáno v Bibli... tedy ta základní podstata nadcházejících událostí, která je popsána tak, aby ji každý rozuměl. Proto pečlivě zvažte, zda touto cestou chcete jít!!!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.