Vliv měsíční fáze na tělo člověka

16.07.2020

Chystáte se na operaci? Potom zpozorněte!!!

Co se týče řezání do těla, tak tu hraje role postavení měsíce...

Už kdysi v antice, i za starého Egypta, byla teze, že se nemá řezat do těla kolem úplňku, rány se pak špatně hojí, nebo může dojít k jejich zanícení a následným dalším problémům.

V moderní době je to charakterizováno - operace se povedla, ale pacient zemřel - případně pooperačními komplikacemi.

Je až děsivé, jak se tyto statistiky shodují s měsíční fází.

Když měsíc dorůstá je dobré plánovat, začínat.

Když měsíc ubývá je dobré zakončovat, rušit.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.