Vůle

28.07.2020

Vše je uskutečnitelné, nejsou nemožnosti a pokud ano, tak sem s nimi!
(Krteček)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.