Výzva médiím

21.08.2020

Za sebe (třeba se ke mě připojí i další) žádám média (hlavně veřejnoprávní televizi) o nepřetržitý obrazový i zvukový záznam z celého jednání PS ČR ve stavu legislativní nouze!


Odůvodnění: Kontrola volených zástupců v PS ČR občany na všech frontách. Pořízený nesestříhaný záznam by pak byl použit jako doložení případných zločinů a přešlapů, které vláda, potažmo jednotlivci v PS ČR udělali. Jelikož jde o mimořádný stav v PS ČR, je třeba být maximálně na pozoru a nepřipustit projití nějakého sporného zákona, či na řízení.

Současně žádám všechna média o zpřístupnění autentických obrazových a zvukových záznamů, které pořídili (pokud je mají archivované) všem občanům ČR za celou dobu od doby začátku epidemie v Asii (od listopadu 2019 do dnes) a to jak pořízených u nás, v naší republice, tak i v zahraničí.

PETICE

https://www.petice.com/vyzva_mediim

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.