Vzduch (tornádo)

10.11.2020

Otázka týkající se tornáda, která mě zaměstnala, se sice zdála být jednoduchá, ale ve skutečnosti je to dosti zapeklitá situace. Původně jsem měl o tornádu napsáno jen pár řádek, něco v tom smyslu, jaký jste asi už četli od jiných vykladačů. Pak jsem si ale řekl, že vám to přiblížím trochu víc a pustil jsem se do psaní. Což však sebou přineslo spoustu zvratů a pátrání po nových mě neznámých spojitostech. Ač jsem se to snažil zkrátit, tak uvést naprosto celý vzevrubný výklad je jako napsat samostatnou knížku o tornádě ve snu. Dá se tedy říci, že jsem se ještě takto, nad výkladem jediného slova, v tomto případě tornáda, nezamýšlel. Nedivte se mi tedy, že občas "odskočím" od tématu, je to buď v zájmu správného výkladu nebo v důsledku správného pochopení celku jedné skupiny. Důvodem, proč jsem se takto rozepsal je to, že chci, aby jste se všichni naučili vnímat všechny "maličkosti", které můžou být a jsou dosti podstatné, hlavně ve výjimečných případech jako je právě tornádo a jiné podobně nezvyklé vzdušné i hvězdné úkazy. Ač se to nezdá, budete je totiž při skutečně dobrém výkladu potřebovat. pokud se ovšem nespokojíte jen s tím, že jde "pouze" o energii. Což někdy stačí, ale pokud je tento objekt tzv. hlavní "postavou" v tomto vašem snovém "filmu", kolem něhož se vše odehrává, pak je potřeba se na něj zaměřit o něco víc než je obvyklé. Prvně si tedy popíšeme jednotlivé útvary a nakonec se podíváme na výslednou scenérii.

Obloha

Denní obloha zobrazuje, jak "navenek" přemýšlíme. Tedy to, jakým stylem prezentujeme svoji osobnost vůči světu.

Noční obloha naopak zobrazuje to, co se děje v hloubi naší duše (v nás samých). Bývají to většinou naše představy toho, co se jak může stát a to jak ty dobré, tak i ty špatné.

Obloha bez mraků zobrazuje čisté(dobré) myšlenky. Je mi jasné, že si asi každý pod tímto pojmem představí něco jiného. Ale ať už je vaše představa jakákoli, tak právě tato obloha bez mraků představuje klidné a pohodové období v životě. Nicméně je potřeba brát v potaz zabarvení této oblohy (viz. barvy), jež vyjadřuje nejen naše duševní rozpoložení, ale také to, jak moc jsme v současné situaci optimističtí, či nikoli.

Mraky

V závislosti na tom, jak mraky vypadají, tak je můžeme rozdělit do několika skupin, tak jako v meteorologii. Avšak tak podrobný popis, jaký meteorologie používá potřebovat nebudeme. My si vysatčíme s obecnějším rozdělením, tedy pokud ovšem nejste meteorologové, nebo ti, kdo se o mraky zajímají... tam to podrobnější rozdělení může mít větší význam.

Tmavé až černé bouřkové mraky předznamenávají velké hádky, nesváry a křivdy, ale také "černé" myšlenky s konečným "plánem" na zničení/smrt.

Šedé mraky (jež vídáme na podzim) jsou odrazem nečistých myšlenek (škodící, ale nikoli ničící plány).

Bílé mraky, které jsou nejčastější v létě, jsou odrazem toho, že se nám sice něco nelíbí, ale není to až tak "hrozné". Jako příklad můžu uvést výčitku od partnera, kterého milujeme a odpustíme mu tento malý prohřešek, jež je, s největší pravděpodobností, způsoben naším vlastním zaviněním atp. Většinou je pozorujeme na opačné straně od tornáda.

Červánky (rudě zbarvené mraky při západu i východu slunce vysoko nad zemí) zobrazují něco jako "milosrdné lži"(v dobrém i špatném slova smyslu). Proč právě obojí? Nesmíme brát v úvahu pouze mraky, ale také to, jakou mají barvu a především to, jak na nás celá tato scenérie působí, což je ze všeho nejdůležitější. Pro většinu zamilovaných jsou to právě červánky, jež dotvářejí romantický večer, i ten který byl (před tornádem). Avšak pro člověka v nesnázích působí toto spojení spíše depresivně. Proto je potřeba vzít také v úvahu momentální situaci, včetně toho, co může následovat. Uvádím je zde proto, že právě tato scenérie byla v jednom filmu s tornádem, jež jsem na netu zahlédl. Což může být naprosto úchvatné vidět tyto dva úkazy pohromadě.

Tedy v závislosti na tom, jak jsou mraky vysoko nad zemí, tak nám ukazují, zda a jak moc se nás tato situace týká. Pokud jsou tedy mraky vysoko, tak je můžeme považovat za myšlenky. Čím níže tedy jsou, tím více se tyto myšlenky "zhmotňují" a mohou nás zasáhnout. Je v tom tedy určitá analogie s realitou, těžké černé mraky nejsou vysoko, ale nízko. Avšak ve snu se může stát cokoli, takže se k této analogii příliž neupínejte. Protože zda se naše představy zhmotní či nikoli ovlivňuje také několik dalších faktorů.

Vítr

Vítr je energií vzduchu. Proudí z jedné strany oblohy na druhou. Vytváří bouře, rozhání mraky, osvěžuje teplý vzduch a zesiluje mráz. Obecně se tedy dá říci, že umocňuje veškeré procesy, které se ve vzduchu dějí.

Mírný letní vánek je spíše osvěžení a je hodně příjemný. Pokud je tedy parno, tak se dá tento letní vánek přirovnat k novému impulzu, jež nám pomůže z nějaké nepříjemné situace, ale nejen to. Může také navodit lepší náladu, novou chuť do života atd.

Silný vítr a následné bezvětří, jež bývá před bouřkou, nás upozorňuje na to, že brzy přijdou "nesnáze", ať už ve formě hádek, či nedorozumění. Měli by jsme se tedy na to připravit a vyhledat "bezpečný" úkryt.

Vichřice je zhoubná energie vzduchu. Láme stromy (zažité pořádky), el. vedení (životní sílu), ničí střechy domů (rodinné svazky), převrací auta (vztahy) atd. Každopádně tak jak rychle začala, tak také rychle skončí. Takže i přesto, že je takto hrozně ničivá, tak může být právě tím, co nastaví nový a lepší směr.

Tajfun a hurikán jsou už poněkud výjimečné případy, tak jako tornádo, takže je rozvedu jen okrajově. Významově jsou stejné jako vichřice, jen s tím rozdílem, že trvají o hodně dýl (týdny až roky). Nehledě na to, že za sebou nechávají jen spoušť a nářek a to doslova. Každý člověk se z nich jen těžko zotavuje a musí vynaložit veškeré úsilí, aby tuto hroznou katastrofu překonal. S největší pravděpodobností to nezvládne sám a musí žádat o pomoc, jinak "zhyne". Většinou tedy tajfun a hurikán představují naše nejčernější scénáře a katastrofické situace, které se promění v realitu a jež si potom budeme pamatovat do konce svého života. Ale věřte mi, nic nemusí být tak černé, aby to nemohlo být bílé, ale tak jako tak to není jednoduché se z této šlamastiky dostat. Bílé na tom může být právě to, že konečně po letech požádáme o pomoc a přestaneme být až příliš hrdí na to, že zvládneme všechno sami. Věřte mi, že právě na tohle to už mnozí lidé kolem vás netrpělivě čekají.

Tornádo

Prvně si ho tedy musíme přiblížit, o co vlastně jde a jaký je jeho princip, aby jsme byli schopni pochopit jeho podstatu. Jak vniká? Jednoduše, když se dvě tlakové níže(bouřky) setkají a přitom musí být hodně teplo. Dá se tedy říci, že vzniká v důsledku nakupení dvou neúnosných "problémů" ve vztahu, avšak i když je každý problém jiný, mají oba stejnou důležitost i aktuálnost a již dlouho "ztrpčují" vztah. V podstatě to v těch dvou už vře dosti dlouho a tu poslední "kapku" dostali oba zároveň a to je právě ta energie, o které vykladači tak často hovoří v souvislosti s tornádem. Každý si jistě takovou situaci dokážete představit, pokud však ne, tak se podívejte na postarší český film Chobotničky z druhého patra a pochopíte, oč jde. Ale to jsem už odbočil, vraťme se zpět k tornádu. Dalším důležitým prvkem je nasávání "zeminy". Je to způsobeno podtlakem u země a přetlakem nad mraky. Což můžeme přirovnat k tomu, že když nás tíží "pozemské" problémy, snažíme se je myšlenkově (slovně) neutralizovat, ale v dobrém slova smyslu to není. Právě to je tím největším nebezpečím. Dokáže zbourat dům (vztahy v rodině), pohltit auta (zničit vztahy), ničí úrodu (výsledek roků ve vztahu), což dost bolí. Láme také stromy (pevné základy/zásady na kterých lidi stojí/trvají), což ale nemusí být úplně špatně. Také jste si všimli, že tornádo začíná, u země, z relativně "malého" místa a směrem vzhůru se rozšiřuje. Opět jde o klasický případ... stačí malá kapka, ale jakmile se uvolní "kohoutky", tak už to nikdo nezastaví, dokud oba dva "nepadnou", ať již vyčerpáním nebo sebezničením. Také rotace ukazuje na to, že veškeré problémy na "začátku" této pohromy jsou "rozmělněny" do detailu tak, že právě ty relativní nesmysly(blbosti) mají v hádce podstatný význam, nikoli však ty důležité věci. Ale ať už jedno nebo druhé, vše je v konečné fázi vyhozeno do vzduchu (v zapomnění), doslova. Často se totiž stává, že právě při takových bouřích člověk neslyší, co říká a také velmi rychle zapomíná, co řekl před chvílí.

Musím zde teď připomenout také ještě jednu věc. Nemusí se jednat jen o hádky, které toto tornádo může zobrazovat, ale také například o "generální" úklid. Jistě jste už slyšeli o někom, že je jak úklidové tornádo. I tento význam tornáda je potřeba vzít v potaz, protože to tornádo v podstatě opravdu "uklízí", ač se to nezná. Za ním zůstává relativně "čistá" zem, která je základem pro nový život.

Dál už vás raději trápit nebudu. Avšak když si to přečtete víckrát, zjistíte, že se některé významy, jež uvádím v souvislosti s tornádem, opakují. Je to proto, že význam tornáda a to co představuje je poměrně dosti důležitý a na dlouhou dobu sebeurčující. Navíc ne vše se opakuje úplně, je tam jistá podobnost, ale při bližším zkoumání můžeme dojít až k překvapivě zajímavým závěrům. Zkrátka ve vědění je síla, to věděli již naši předkové, takže se snažte získat o snu maximum informací. Čím více budete vědět o konkrétním snu a konkrétní situaci v realitě, tím bude váš výklad přesnější. Nezapomínejte tedy na to při výkladu.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.