World pandemic kongres

27.08.2020

V co věříte vy?
Já věřím, že se mi povede uskutečnit tato událost:

https://www.facebook.com/events/249644639418607

Já vím, jak to teď vypadá, a že jsem blázen a magor, ale kdo není a pokud se nezačneme důležitými otázkami lidstva zabývat veřejně a s odborníky, tak jako druh homo sapiens nás čeká cesta do záhuby...

Celý text události

Jelikož je kolem epidemií i pandemií ve světě spousta otázek a informace i vědecké studie se na různé nemoci různí, jsem pro uspořádání kongresu na téma Celosvětová pandemie. (datum a místo je pouze orientační)

Účelem kongresu by bylo stanovit obecně závazný postup v takovém případě a to pro všechny státy na světě. Vím, zdá se to být nemožné a každá lokalita si vyžaduje o něco odlišnější způsob řešení takovéhoto stavu, ale na druhou stranu, pokud nebudeme mít jako svět, potažmo lidstvo, jasný krizový plán a skutečné odborníky na slovo vzaté, tak se epidemie přes nás budou přelévat jedna přes druhou.

Cíl: určit, jak která nemoc se jak zatím chová a výhled do budoucna (potenciální nebezpečnost v procentech), jaké jsou prostředky ochrany (jejich účinnost v procentech), jak se o ně starat, jak je vyrobit, jak nakládat s takovýmto biologickým odpadem (a to i u běžných lidí + rizika možného přenosu). Současně je třeba brát ohled na lidskou společnost jako takovou a psychologické důsledky a také ekonomiku a to jak u jednotlivých států, tak i celosvětově. Vytvořit krizový plán, co kdo bude vyrábět a s jakou certifikací (samosebou v době celosvětové pandemie zcela zdarma z podpůrných zdrojů, jež jednotlivé státy též dodají zdarma!).

Je třeba vytvořit závaznou metodiku pro případ celosvětové pandemie, kterou ratifikují veškeré státy světa. Současně je třeba vytvořit informační kanál (hlasovací místo) a to jak pro lékaře a veškeré složky civilní ochrany, tak i pro obyčejné lidi.Jsme lidé různých náboženství i vír, ale mělo by nás spojovat přežití druhu jako takového. A proto si osobně si myslím, že nastal nejvyšší čas na takovouto akci.

Jelikož jde o celosvětový kongres o zachování druhu člověka na planetě Zemi, tak budu rád, pokud jej všechny TV budou přenášet v hlavním vysílacím čase a ostatní média jej budou publikovat ve svých kanálech a to zdarma, bez nároku na odměnu.

Osobně uvítám s přípravou takové obří akce pomoc od vás všech (lidstvo by se už konečně mělo spojit), bohužel rozumím jen česky a maličko anglicky a tak budu rád i za tlumočníky, kteří se připojí a taktéž předem děkuji médiím, které budou o této akci informovat.

(Krteček)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.