Žalm 37

31.01.2021

21 Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.