Žalm 91

31.01.2021

5 Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne,

6 moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

7 Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.