Založené ruce

20.08.2020

"K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama." - Edmund Burke

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.