Založené ruce

20.08.2020

"K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama." - Edmund Burke