ZÁŘÍ V KOSTCE /MĚSÍČNÍ PŘEDPOVĚĎ/

31.08.2020

V září se setkávají léto s podzimem. Podzimní rovnodennost, okamžik vyrovnání, proběhne letos 22. září.

Pokud hledáme silné momenty, jistě bychom měli vyhledat času úplňků. 2. září nastane úplněk s Lunou v Rybách. Jeden z nejhlubších v roce, však jeho tématem je poznání vlastní duše a kontrola jejího stavu. Tento úplněk na 11. stupni Ryb nás již otevírá podzimu a nese s sebou příležitost k očistě fyzické i psychické. Sem bychom měli směrovat různé očistné techniky. Astrologické konstelace na ten den působí dost divoce. Ukazují na něco jako ztrátu hlavy a soudnosti. Venuše bude v opozici s Jupiterem, Saturnem a Plutem v Kozorohu a tak se dá čekat, že budeme bojovat o své názory, představy a o zachování hodnot. Zdá se, že se v tomto momentu nahromadí velké síly, jež nás budou nutit změnit dosavadní způsob života. Budou zde ale i příznivé aspekty, které se přičiní o to, aby řada z nás tak učinila pro sebe prospěšně.

Kromě silných spojení Luny a Slunce nás čeká ale řada dnů s důležitými planetárními aspekty a konstelacemi, tak se na ně podívejme.

Hned kolem 1. 9. vrcholí velká kvadratura s Juno, Venuší, Marsem, Lilit, Saturnem a Plutem. Tady buďme opatrní. Zdá se, že se nám nebude dařit prosazovat dosavadní životní hodnoty a bude těžké se v nich vůbec orientovat. Nezbyde nic jiného než vymyslet nové řešení, které bude možná převratné, možná jen konsenzuální. Hlavně ale nepodléhejme nátlaku a nenechme se zmanipulovat. Pokud něco nebude pro nás dobré, nepřijímejme to. Opravdu!

Situace se jistě uvolní 3. 9., kdy se Slunce dostane do trigonu s Uranem a povede se nám realizovat to, co potřebujeme. Vyčkejme si teda! V té době bude ale už pomalý Mars, bude se chystat do otočky do retrogradity.

Tu uskuteční 10. 9. na 29. stupni Berana a bude retrográdní až do poloviny listopadu. S retro Marsem si budeme uvědomovat vlastní sílu a důležitost. Budeme si muset umět hlídat hranice. Jak limity, které dáváme okolnímu světu aby zasahoval do toho našeho, tak hranice prosazování se navenek. Celkově by toto období mohlo být spojené s nátlaky působícími na náš život. Smyslem ale nebude poddat se a přizpůsobit se, ale bojovat. Nejspíš si uvědomíme, že vlastní zájmy je nutno hájit a ne spoléhat na dohody, pravidla a koncenzus.

Jistou malou naději přinese 13. 9. otočka Jupiteru v Kozorohu do dopředného směru. Bude se zdát, že do světa se vrací opět naděje, víra a rozum.

Mezi 24. a 28. zářím bude dlouho se táhnoucí kvadratura mezi Marsem v Beranu a Saturnem s Plutem v Kozorohu. Tento čas zjevně přinese boje, ataky a jejich tvrdé potlačování. Bude potřeba si stát za svým a nenechat se zviklat.

29. 9. se do dopředného chodu otočí i Saturn a zdá se, že pomalu bude nastolován pořádek a pravidla, život do té doby bude poněkud chaotický a neuspořádaný. I my budeme opět vědět, s čím počítat.

Planety nás budou na sklonku léta pěkně prohánět. Ale tak to chodí, někdy přijdou i složitější chvíle. Nicméně i v nich je třeba si uvědomit, kdo jsme, jaké jsou hodnoty, které zastáváme a cíle, k nimž směřujeme. Nenechme procesy a události jen tak být a plynout. Pak se nám v důsledku bude dít to, co nechceme a ne to, co potřebujeme. Ale my to jistě vše zvládneme nakonec pro nás dobře.

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.