Zkouška odhodlání

17.07.2020

Štěstí je vrtkavé, jednou nahoře jindy dole... a je na nás, abychom si vážili těch hezkých chvil, které se můžou jako vánek rozplynout... z nenadání... nikdy člověk neví, co se může pokazit, ale na druhou stranu má mít víru v lepší zítřky... a věřit, že se dařit bude...

Když totiž přemýšlíme nad tím špatným, tak to špatné k sobě přitahujeme.

Jsou sice zkoušky a někdy těžké, které se nás snaží položit na kolena, ale je na nás zda se jimi necháme ubít, či se jim postavíme s hlavou vztyčenou... Je zajímavé, že když už si člověk myslí, že vyhrál, tak přijde další a ještě těžší, ale to není důvodem to vzdávat. Kdo ví, proč se tak děje a proč si právě tímto máme projít, snad proto, abychom byli silnější a měli více pochopení pro druhé... nezáleží na tom, jak těžká ta zkouška je, ale na tom, zda ji překonáme. Jen silná vůle nám může v tomto pomoci a naše odhodlání zvítězit... nic není těžké, jak se zdá, vše se dá nějakým způsobem řešit, jen se nevzdávat bojovat, ať již se štítem, nebo na štítě.,... a když se to nepovede, tak alespoň můžeme mít dobrý pocit z toho, že jsme pro to udělali maximum a vesmír má pro nás si něco jiného, lepšího a že to tak asi mělo být... Ale na druhou stranu se nemáme vzdát a stále věřit, že se to povede a že tuto zkoušku , či problém překonáme...

Vzdávat věci, to není hodné člověka.

Vím, že někdy nám už docházejí síly, ale máme přeci kolem sebe známé, kamarády, přátele, o které se můžeme opřít a ti mám jistě pomohou, pokud nás mají rádi... Na druhou stranu bychom se měli odprostit od těch, co nás právě v těchto těžkých chvílích stahují dolů a vyřadit je ze svého života, pokud to jde. Nechcete přeci, aby jste bojovali na dvou frontách. Je třeba být mezi takovými lidmi, co mají vůli k žití, mají zkušenosti a přejí nám, abychom tyto těžké chvíle zvládli a ne být mezi takovými, kteří nám štěstí nepřejí...

Ano, může se někdy zdát, že ti starší a rozumní mají na nás velký vliv, věříme jim, ale ani oni nejsou my. Vše leží čistě jen na nás, máme vzít v potaz jejich rady, ale rozhodnout se sami. A pokud cítíme, že to má smysl, tak to vzdávat nemáme, i přes jejich odpor... Kdo ví, třebas to oni nezvládli a soudí naši situaci podle sebe a myslí si, že my to taky nezvládneme, protože třeba právě jim to vesmír nedopřál, či si myslí, že nemáme tak silnou vůli na překonání těchto překážek...

Ale oni ten náš život žít nebudou a co si člověk neudělá to nemá... je to čistě jen a jen na nás, na nikom jiném.

Pokud máme sílu v tento boj, ať již jakkoli malou, či velkou a víru, že se to povede, tak nám vesmír nabídne to hezké... Za každou těžkou překážkou se skrývá to hezké, protože nebýt právě jí, tak by to hezké nepřišlo... Je to jako odměna za snahu a vesmír přeci ví, že se snažíme, že máme vůli, že chceme toto překonat, že do toho dáváme maximu svých sil, tak proč by nám pak nedopřál odpočinek...

Ano můžeme si projít těžkým obdobím a být až na hranici svých sil a sáhnout si na dno, ale tohle všechno je jen dočasné, když máme vůli a snahu, tak vesmír nám pak dopřeje odpočinek a štěstí, které si po zásluze zasloužíme...

Tohle je třeba mít neustále na paměti a proto věci nevzdávat!

Tím, že něco vzdáme, tak se vlastně připravujeme o své štěstí. O to krásné, co může následně být. Štěstěna je tedy výsledkem našeho snažení, když to tak vlastně vezmeme... Neříkám, taky jsem měl těžké roky, ale překonal je a vesmír mi dal to, po čem sem toužil a ještě mnoho navrch, jsem mu za to vděčný a děkuji mu každý den, protože díků není nikdy dost, kdo ví, kdy mě čeká další zkouška... možná, že ještě těžší než ty předchozí, ale já to nevzdám,a stejně tak to nevzdávejte ani vy... vím, že pak přijde odpočinek a opět hezké dny.

Jen naše silná vůle překonat tyto překážky nám zaručí to, že budeme následně šťastní... vesmír nás tímto učí, jak se máme k situacím a problémům postavit, že máme bojovat ze všech svých sil, že mu máme věřit, že se nemáme nechat ovlivnit těmi, co to v životě nezvládli.

Naším idolem a ikonou má být takový člověk, co se ze dna vyhrabal až na samý vrchol... máme jednat tak jako on, povšimnout si toho, kolik měl síly, když už to bylo zlé, a že to nevzdal...

Naším hnacím motorem by tedy měla být nějaká vize za kterou půjdeme a které se budeme držet stůj co stůj a dělat pro to vše, co je v našich silách. Není třeba dosáhnout milionu, ale být v životě šťastní...

Dále je třeba děkovat za ty krásné chvíle vesmíru, a když přijdou ty zlé tak ho poprosit o řešení, o naši podporu... on nám vesmír vždy pošle do cesty toho pravého člověka, který nás z toho bahna pozvedne, když už jsme na pokraji svých sil... nebo nám naopak nikoho nepošle, pokud ví, že se máme naučit právě tohleto, tedy najít v sobě tu vůli a sílu... a nechá nás v tom plácat, dokud to v sobě nenajdeme...

Vše tedy záleží na našem snažení. Na naší vůli. Na co budeme myslet to si přitáhneme, toho si buďte vždy vědomi. Ať už jste před jakoukoli překážkou, tak si stanovte, že ji překonáte, že není tak velká jak se zdá, že je to jen dočasné. Že je to jen drobná zkouška vesmíru, zda jsme neusnuli na vavřínech. Nemyslete si, že někdo má lepší osud než vy, každý musí překonat překážky a ač se vám zdá, že žádné nemá, či že mu to jde všechno jak na drátkách, tak možná, že nedává najevo tím, čím si právě prochází a s čím bojuje...

Každá překážka vyžaduje sílu a víru na překonání a musíme ji v sobě nalézt, pochopit, že bez vůle šťastní nebudeme, že vesmír dopřává jen vítězům... ne poraženým... proto buďte silní a věřte, že právě vy zvítězíte, že budete opět na vrcholu a že štěstí bude opět při vás... vždyť vesmír ví, jak se snažíte...

Mým osobním idolem je Kristus, člověk, který překonal mnoho překážek a zkoušek... najděte si tedy také někoho takového, nějaký svůj vzor a jděte jeho cestou... budete to pak mít mnohem snažší, protože ta cesta už je prošlapaná a povede vás... a když už nebude nikdo, kdo by vám mohl pomoci, tak se vždy podívejte na tuto ikonu, svůj idol a zamyslete se nad tím, jak jednal on/ona v takové situaci... že to nevzdal, ač byli všichni proti němu...

Vůbec nebude na škodu, když takových idolů budete mít víc a budete se snažit jednat podle nich, jít v jejich šlépjejích...

Mým cílem je být vzorem pro ostatní, takže mé idoly jsou šlechetné a dokázali mnohé... buďte tedy i vy takovým vzorem pro své okolí, dokažte mu, že je ve vás víc, než si myslí, že máte víru a sílu na překonání všeho, ať už vás potká jakákoli zkouška... Nenechte se ovlivnit těmi, co to nezvládli a mají nešťastný život, to nejsou vhodné osoby pro vás... vymažte je ze svého života... najděte si takové, které dosáhli úspěchu a štěstí... a neustále pátrejte po tom jak toho dosáhli a jakmile pak už budete vědět jak, tak se toho držte... Běžte se poradit za těmi, kdo mají za sebou těžké zkoušky a zvládli je.

Ti z vás, kteří si toto následně uvědomí a budou se dle tohoto mého článku a těch rad v něm řídit dosáhnou pak mnohé... Nebojte se vzít si na pomoc i knížky, které vás vedou ke štěstí... Myslíte si snad, že právě ti, kdo to psali si něčím takovým neprošli? Prošli a sáhli si jistě i na dno svých sil, proto o tom můžou psát a tak sdílet svoji vlastní zkušenost.

Mnozí z vás zavrhují knížky o bohatství... ano, je to všechno o penězích a zdá se to nemožné, ale je v nich ukryta spousta pravdy a dobrých rad... kdo říká, že máte dosáhnout peněz, ty jsou pomíjivé... převeďte si to na svůj vlastní život, na věci o kterých si myslíte, že důležité jsou, držte se rad, které tam jsou... berte je obecně a přitom konkrétně na to, co právě potřebujete... a bude se vám následně dařit...

Takže mnoho zdaru, sílu a víru vám přeji a vězte, že překážky jsou tu od toho, abychom rostli a sílili a pak přichází štěstí...

Pamatujte na to, že vesmír dává vítězům, ne poraženým...

Buďte tedy vítězové!!!

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.