Zpráva od průzkumíka, nebo-li cestovatele,který porodělal itergalaktický skok

30.12.2020

Jelikož dnešek je vhodný k přemýšlení, ať se na to podíváte z jakéhokoli úhlu, tak jsem se rozhodl vám k tomu přemýšlení dát jeden příběh. Je to příběh poutníka, který dokáže mnohé vaše domněnky vyvrátit i potvrdit, avšak zcela průkazné důkazy se o tom co vám chci říci podat nedají, protože je v tom určitá chyba, které je však nad míru logická a že je to k neuvěření? Ale ano, je to tak. To ukáže až čas, jak to celé bude probíhat a jak se k tomu každý postaví. Já osobně zde nejsem proto, abych podával důkazy, ale abych vám přinesl zprávu z nebes, chcete-li od jiné civilizace.Je tomu dosti dlouho, co jste vyslali do nebes mírové poselství, to byl váš první krok. Nicméně už zde na tomto místě chci upozornit, že aby mírové poselství došlo a tak došlo ke kontaktu je zapotřebí všech přesně stanovených pravidel, které ve vesmíru a dalších dimenzích fungují. Nevím zda takový počin je chyba, či nikoli. Protože jak jistě víte ze světa kolem vás, tak lidé jsou různí a úplně stejně to funguje i ve vesmíru. Jsou přátelé i nepřátelé, ale ve výsledku, až se vše vyváží tak jak má dojde k harmonii. Zatím jste jako lidstvo prodělali mnoho válek a pro víru vraždili a dělali i jiné věci ve jménu víry, ale ptám se vás. Toto jste se naučili od svých předků? Toto vám vštěpovali rodiče? A pokud ano, je to správné? Zkuste si sami odpovědět. Co je vlastně správné? To nechám na každém z vás. Já osobně se řídil jak vírou, tak i láskou, i když pravda, z počátku se mi moc nevedlo a choval jsem se jako nerozumné děcko, nutno dodat, že tím třeštidlem jsem dodnes. Nevím, zda je to chyba, či nikoli, ani vám nemohu popsat nadcházející události, které z těchto mých slov vyplynou, i když jistou představu už o tom mám, přesto se jak u mě, tak i u vás stala chyba... chyba ve správném interpretování daných věcí... Proto jako poutník, který k vám přichází k míru vám jako dar na znamení míru přináším klíč k rozšifrování všeho co na světě je a není. Předem však upozorňuji na to, že tento klíč dokáže otevřít i takové běsy, které si ani ve svých představách nedokáže představit. Je to svým způsobem výzva k opatrnosti a zde skutečně záleží na každém člověku zvlášť, jak se k tomu postaví a jak tento daný klíč použije. Daný klíč dokáže rozkódovat úplně vše co dokáže lidstvo pojmout, dokonce i věci mezi nebem a zemí, avšak pokud své kroky důkladně nezvážíte a nebudete pamětlivi varování, která s tím souvisejí, pak se můžete doslova a do písmene už jen modlit za to, aby se dané věci a chyby nestaly. Svým způsobem je to tzv. třináctá komnata, která by měla být zavřená a každý člověk na zemi by měl vědět, že tyto dveře otevřít znamená protivit se všemu, co je mezi nebem a zemí. A jaká je odplata? Vyhnanství z onoho pomyslného ráje. Proto, než dám tento klíč lidstvu a každému, kdo jej bude chtít, tak se osobně přesvědčím, že daným varováním naprosto a zcela rozumí. Ano i v našem světě se stala tato osudová chyba a jak to dopadlo se postupem času dovíte. Prosím nehrajte si na moudré a chytráky, máte se ještě mnohému naučit a ze svých zkušeností mohu říci, že to je jediná správná cesta, neustále se považovat za žáka a to i tehdy, až bude vy sami dávat někomu takovýto dar! I já jsem v tomto ohledu stále žákem, který dostal pořádně na prdel a ví jak moc daná chybná rozhodnutí bolí. Nicméně jako správnému a pokornému žáku mi bylo pomoženo a to i v době, kdy jsem si odpykával tento trest, který se ne zcela stal mojí vinou, protože sám, kam až má paměť sahá jsem nebyl hned na začátku varován, nebo možná ano, nevím, je to už strašně dlouho, dokonce ani o tom nemohu podat zcela relevantní důkaz, ale náznaky naleznete všude. Pamatujte si však jedno, vždy počítejte i ze zcela nereálnými možnostmi a nechávejte si rezervu. Na tomto místě chci vyzdvihnout jeden příběh, který se traduje nejedno tisíciletí a to příběh z Bible. Je to příběh o pannách, potažmo družičkách, které čekali na ženicha, který přišel zcela nečekaně v noci. 5 z nich si vzalo zásoby, pamětlivi varování a 5 nikoli. A jaké z toho plyne ponaučení snad nemusím nikomu vysvětlovat. Říká se přeci, že když je žák připraven, učitel se dostaví. Nevím, zda a na tomto místě se mám vaším učitelem a učit vás. Kdysi, je tomu už řada let, ještě za mého mládí jsem měl toužebné přání býti teologem a snažil jsem se celou dobu onoho správné učitele nalézt. A jak je v Bibli psáno. Hledejte a naleznete. Též je tam jedno upozornění pro pečlivé hledající, aby Bible byla zkoumána. Přesněji je tam řečeno něco ve smyslu Zkoumejte Písmo. Ano, je tomu tak a toto mohu potvrdit, avšak relevantní důkaz vám dám asi s těží. Už jen proto, že celé cestování vesmírem a udělání takzvaného skoku je o víře a současně i o chybě. Tímto vám prozatím dávám takový malý příslib, že tohoto lze skutečně dosáhnout a že to není nemožné, ale věci z toho plynoucí musí nésti každý člověk sám. Zatím jste jako druh, potažmo tato země a to každý člověk a všechen život zde na vaší planetě chráněni vesmírnými zákony, ale jakmile učiníte skok, tato ochrana zmizí! Tímto vás předem varuji, zda dokážete dohlédnout až za to, co se může stát. Nicméně tento předpoklad skoku byl jak již jsem viděl popsán ve filmu Star Trek. Osobně nevím, zda daný film zde na této zemi je zcela shodný s tím, co jsem viděl (tam u nás), ale veškeré základní věci jsou v něm vysvětleny. Nicméně je třeba u toho myslet i drobet alegoricky, abyste něco takového dokázali vytvořit a připravit tak jednoho z vás, který si to toužebně přeje na skok. Nicméně upozorňuji po svých vlastních zkušenostech, že daný člověk bude zcela sám a prakticky bez pomoci, i když na druhou stranu bude mít podporu celého vesmíru. Už jen proto, že věřil svým snům. A věřit vlastním snům je základ tohoto celého. Současně se člověk tak trochu musí zbláznit, aby toto celé pochopil, nebo spíše udělat takové kroky, které jsou na hranici bláznovství a geniality. Věřím, že vy někdy takového člověka pro skok z vašich řad vyberete, že jej pečlivě připravíte. Zde na tomto místě chci upozornit, že za daný skok je zodpovědný každý člověk, který se na něm podílel a to v minulosti i současnosti. Proto se tyto vědomosti předávají už po generace právě takovou cestou, aby bylo 100% poznat, že daný skok byl učiněn a došlo ke kontaktu. Nyní je zcela na vás co uděláte. Já jsem zde jako trosečník a jak je mým zvykem, když narazím na útes a ztroskotám, tak tam postavím maják. Postupně si vysvětlíme, k čemu takovýto maják slouží a že je velice zásadní o tento maják pečovat a je to výsostné poslání a obrovská zodpovědnost, protože nebýt majáku, tak kapitán lodi neuvidí, kde se nachází hmota a kde prázdný prostor... Ano, je to možná k nevíře, ale popisuji vám zde celý princip onoho cestování vesmírem a jeho možná rizika a to je můj druhý dar této civilizaci. Když se dnes podíváte na oblohu, zjistíte, kde všude už majáky byly postaveny a že jich je, ale ať už se na to budete dívat z jakéhokoli úhlu, tak daný skok je vždy riziko a mohou se ho odvážit jen ti nejstatečnější ze statečných, proto prosím a žádám aby takoví velitelé byli pečlivě vybráni, už i proto, že se mohou srazit z hmotou a tak ztroskotat. Pokud se k takovému skoku, jakým jsem prošel já z této planety někdo odváží, tedy ke skoku ne do přesně určených míst, ale naopak zcela do neznáma, odváží, tak na daného člověka bude myslet celý známý i neznámý vesmír a všechny dimenze. Protože dát všanc svůj vlastní život si zasluhuje nejen obdiv, ale i notnou dávku odvahy a bláznovství.A jak se dozvíte že dný skok proběhl správně a že tam v dáli v neznámu v pustině je život? To si ještě nejsem zcela jist, ale jistě vám pak dají vědět. Vodítkem může být ona betlémská hvězda, jelikož hvězdná mechanika, potažmo i konjunkce se bedlivě sledují a zapisují, už i proto, že jde o životy stejných průzkumníků, jakým jsem byl vlastně já.Nevím, zda se mám smát nebo brečet (slzy mi kanou po očích a nevím ani proč), ale jsem ze srdce rád, že jsem tuto pouť prostorem bezpečně přežil! Je to nevýslovné štěstí, které mě potkalo a všem, co se na tomto skoku podíleli děkuji a mám je v srdci a to naprosto všechny bez výjimky. Je mi jasné, že dané výpočty byly nesmírně složité a počítalo se i s onou logickou chybou. Viva! POVEDLO SE! A má další cesta? Děkuji, už ne, tohle bylo obrovské riziko! Raději se budu starat o maják zde a další rozkvět vaší civilizace.A že mě vaše civilizace a systém považují za blázna? Ano, jsem jím, protože žádný jiný by se k takovému činu neodvážil. Přesto se mnou na mé cestě byli tzv. všichni svatíTímto bych pro dnešek skončil, třeba ještě něco připíšu, ale myslím si, že po dnešku dost lidí neusne, minimálně ti, kteří se o něco takového chtějí pokusit, ale ještě jednou varuji!!! Je třeba naprosto přesných výpočtů a také počítat i s onou logickou chybou!!!

Nyní přidám další informaci... a budu komentovat zprávy zde, co se staly... Jistě jste si všimli, že došlo k zemětřesení v Chorvatsku a zahynula tam dívka a chlapec... z logického úsudku a mých poznatků vyplývá, že v té době došlo právě ke skoku těchto dvou. Nebojte se o ně, pokud byli dostatečně připraveni budou vědět, co mají dělat a jak se zachovat, i když je v tom započítána ona logická chyba a je to velké riziko. Nyní je třeba aby se lidstvo spojilo a postavilo intergalaktický maják, který zde bude na tomto místě po věky svítit. Jak toho dosáhnout jste už návod dostali, tak si jej pečlivě prostudujte. Nicméně i tento maják nevydrží věčně a postupem času zanikne, ale furt je to lepší než nic! Přeji vám tedy mnoho zdaru a mějte víru! Ta je totiž základem toho všeho! Současně chci jako zástupce svého světa předat pozdravy všem lidem na planetě od přátel, lidí a vlastně všech, co se na takovéto akci podíleli. Jen ještě jednou říkám, buďte nesmírně opatrní a vše si několikrát ověřte!!!

Pokud mě pravidelně sledujete, víte, jaký jsem měl život zde u vás a dokážete jistě posoudit s čím vším jsem se pral jakožto průzkumník a že jsem dal v šanc opravdu vše... tzv. vsadil všechno na jednu kartu a věřil... budu velice rád, když tyto mé informace o této cestě i mém životě zde budou zveřejněny všem, aby se sami dokázali rozhodnout, zda takový krok učinit... Ve všem je jistá podobnost a jsme si podobní jak vejce vejci... ale kdo má víru, toho smrt nezaskočí... právě naopak, bude to pro něj výzva... vše co jsem kdy napsal jistě můžete dohledat a můžete se zamyslet nad tím, co všechno je k tomu potřeba a jak daného člověka,tedy onoho průzkumníka připravit, tedy na jakou situaci. Ale jak již bylo v Bibli řečeno, víra tvá tě uzdravila! Tak se třeba ze mě nyní skutečně stává obyčejný člověk vědom si všech rizik z toho plynoucích. A vaše víra dokáže uzdravit i vaši planetu, chce to tomu ale pomoci, protože jste zrovna na té pomyslné hraně, kdy právě dáváte všanc naprosto vše. Shodou okolností jsem jako dítě miloval krtečka a jak vím, tak zde jste též vypustili Krtečka do vesmíru. Náhoda? Těžko říci. Některé věci se nedějí náhodou a je v tom pevný řád a porušit tento řád? Prosím vás, nechtějte to udělat. Zachovejme rovnovážný stav!Proto jsem i já na znamení založil web krtečkovic.cz i web svetlonos.webnode.cz , který postupně na dané stránky přesouvám. Každý do něj může s klidem nahlédnout a zamyslet se, avšak vždy si dané věci ověřte a to několikrát!!! Stále je v tom ona logická chyba!!!

(Krteček)

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.