Zůstat člověkem, to je oč tu běží!

31.01.2021

Hodiny tikají... je čas... vytrvejte!
KKMSH

Veškeré zde uvedené texty podléhají autorskému zákonu a veškerá práva jsou vyhrazena. Dále si majitel portálu vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu bez předchozího upozornění. Text poté nabývá okamžité platnosti pokud není uvedeno jinak.