NEKONE4N7 PRIBEH

 

PRAV7 TUNEL!!! J8 V N2M BYL KDYSI 2X ALE VYPADAL ZCELA JINAK? ALE JIST8 PODOBNOST TU JE :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

POSLEDNÝ STATUS KU GENERÁLOVI LUČANSKÉMUGenerál Lučanský bol vo väzbe 3 týždne. Tí, ktorí ho poznali roky, sa zhodujú v tom, že ho vnímali ako chlapa. Muža, ktorý sa vždy problémom postavil čelom. Len on sám vie, prečo tomu tentokrát tak nebolo. Prečo sa po troch týždňoch rozhodol pre takéto zásadné a definitívne riešenie? Prečo to urobil po 23...

KOLE4KO

03.01.2021

PO KOLE4ku byla posl8na l04iv8 hudba::: eda vedl j8 jen sledoval::: cesta je voln8 start akce povolen!