Obsah PaKu

První pomoc

Požární ochrana

Ostatní


Obsah základní příručky:

Základní informace

Vybavenost

Mimořádné krizové události

Doplňkový obsah:

První pomoc

Požární ochrana

  • Základy hašení
  • Seznam a použití hasicí techniky
  • Ostatní

Ostatní


Důležité upozornění:

Vždy a za každých okolností si všechny dostupné informace ověřujte a to minimálně ze dvou zcela odlišných zdrojů!!!