Úvahy

... není jen o trápení, ale záleží především na nás, jaký si ho uděláme a zda dopustíme, aby nás ty špatné chvíle, které jsme prožili, provázely celým dnem... obzvláště, když na ně budeme myslet víc a víc... a tím nám byly blíž a blíž...

Pocit je čistě subjektivní dojem.

Když se ale zamyslíme nad tím, jak jsme k tomu pocitu došli, tak zjistíme, že to není pocit, ale naše zkušenost spojená s logickým uvažováním a vypočítání pravděpodobnosti, že to, jak ten druhý reaguje, bude podobné, ne-li stejné, tak jak se nám už jednou stalo... a to vše během několika málo sekund....