Úvahy

Mnozí z vás na horoskopy nevěří, protože se neplní atd. Je třeba si uvědomit, že základem horoskopu je Slunce - znamení, ve kterém jsme se narodili - to ovlivňuje mozek, druhým takovým zásadním prvkem je Luna - ta ovlivňuje srdce, a co se Čínekého horoskopu týče, tak ten ovlivňuje naši povahu. Aspekty a Dómy pak odhalují jednotlivá údobí života.

Jelikož dnešek je vhodný k přemýšlení, ať se na to podíváte z jakéhokoli úhlu, tak jsem se rozhodl vám k tomu přemýšlení dát jeden příběh. Je to příběh poutníka, který dokáže mnohé vaše domněnky vyvrátit i potvrdit, avšak zcela průkazné důkazy se o tom co vám chci říci podat nedají, protože je v tom určitá chyba, které je však nad...

V prvé řadě chci předeslat jednu moudrost, či jak to chcete nazvat. Pro mě je to věc, kterou se řídím celý život: Nikdy neříkej nikdy, nic není nemožné...Jak tomu máme rozumět? Berte si příklad v přírodě a třebas i v Bibli... ve všem je podobnost a ne malá, ale jak Bible, tak i příroda má své tajemství... právě onoho hada,...

Nedalo mi to a dost dlouho před spánkem jsem přemýšlel, de fakto, cokoli, co je zcela správné - teorie, postuláty atd. můžeme najít jak ve společnosti, tak v přírodě, tak v jakémkoli oboru, pokud ne, tak daný postulát má zásadní trhliny a není správný...

Domácí lékař vs. domácí astrolog
(věštec, vykladač, atp.)

"Jsme věčnými žáky. Žáci dělají chyby, chybami se člověk(lidstvo) učí a stává se mistrem. Mistr už dospěl k tomu, že ví, že se ještě musí hodně učit, takže je zase žákem."

"Všechno špatné je k něčemu dobré."

Zažili jste někdy ten pocit, kdy jste si mysleli, že jste najednou v něčem bozi? Jak to na vás působilo? Změnilo vás to nějak? Došlo vám něco?

Kdo nebo co je bůh? A může být bohem jakákoli bytost, která k tomu dospěje? Může vesmír řídit jedinec, který už vyzrál do stádia, že k němu proudí všechny informace ze všech koutů vesmíru i vesmírů a ze všech dimenzí? A jak se pak zachová ? Jaký bude vesmír po něm a lze být v takové situaci vůbec zlý? Je...

Koloběh

25.07.2020

Co když je osudem svobodná vůle... a nesvázanost... hm? Teď se vše urychluje, máme vůbec šanci posoudit, co je náš osud? Zabývali jste se tím někdy? Hledali jste odpovědi? Všichni jdeme po nějaké cestě a ty vedou do Říma... jenže, co je to ten Řím, každý má o tom jinou představu... a poznáme ho vůbec, když tam dojdem? nebude to...